Illustrasjonsbilderbarn Highres 6861

Ledige stillinger ved Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo

Publisert 29.04.2019

Ønsker du mer frihet i arbeidshverdagen og jobb i et stort psykologfellesskap sentralt i Oslo? Vi har to ledige kontorer fra 01.10.19. Vi ønsker å knytte til oss en psykolog/psykologspesialist inn i et 3-års engasjement og en psykolog inn i et 1-år vikariat.

Ønsker du mer frihet i arbeidshverdagen og jobb i et stort psykologfellesskap sentralt i Oslo?

Alle terapeutene ved IPR Oslo er tilknyttet som selvstendig næringsdrivende, står fritt i valg av arbeidsområder og bidrar sosialt og faglig til IPR som helhet. Det er muligheter for å delta i forskningsprosjekter om du har interesse for forskning. Du får veiledning og oppfølging til å jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Vi har to ledige kontorer fra 01.10.19. Vi ønsker å knytte til oss en psykolog/psykolgospesialist inn i et 3-års engasjement og en psykolog inn i et 1-år vikariat.


Om IPR Oslo:

Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo AS startet opp i august 2017, og er en utvidelse av Institutt for Psykologisk Rådgivning AS (IPR) i Bergen. Per i dag har vi 29 terapeuter tilknyttet oss i Oslo, 11 på fulltid og 18 på deltid. Vi har en tett samarbeidsrelasjon med kontoret i Bergen, både organisatorisk, faglig og sosialt. I september 2019 flytter vi inn i nye lokaler, der vi også utvider med egne kurslokaler og flere psykologer.

Institutt for Psykologisk Rådgivning, er offisielt utpekt til Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT) og er således del av International Society of Emotion focused Therapy som er ledet av dr. Greenberg og hans kolleger. IPR arrangerer en 3-årig spesialistutdanning for psykologer, og videreutdanninger i EFT parterapi- og familieterapi og 1-årig videreutdanning i EFT for terapeuter. Vi har flere pågående forskningsprosjekter og er lidenskapelig opptatt av fagformidling.

IPR Oslo tilbyr psykologisk utredning og behandling av voksne, par og familier. Vi tilbyr behandling individuelt og i grupper. I tillegg utfører flere av våre psykologer kollegaveiledning, foreldreveiledning, sakkyndig arbeid, bistår ved organisasjonsutvikling og driver kurs- og utdanningsvirksomhet. Vi har stort tilfang av oppdrag.

Vi ønsker å være den beste arbeidsplassen for psykologer som verdsetter stor grad av frihet og selvstendighet i sin arbeidshverdag, som liker faglige utfordringer og som er opptatt av fagutvikling og egenutvikling. Våre psykologer holder høyt faglig nivå, har god arbeidskapasitet og tilbyr et varmt og morsomt kollegamiljø.

Det er en målsetning for IPR at alle som kommer til oss, enten de er psykologer, klienter eller samarbeidspartnere, skal behandles med respekt, likeverd og varme. Vår store visjon er å bidra til at Norge og verden blir litt mer følelsesvennlig.

Er du interessert i å jobbe hos oss? Send oss en søknad og CV til tonje@ipr.no

Frist for søknaden er torsdag 16.05.

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.ipr.no