Finding Way

Vandrepsykologene - #manndegopp (FULLBOOKET)

Publisert 19.02.2019

PROSJEKTET ER FULLBOOKET. NYTT PROSJEKT HØST 2019. Gratis terapiprosjekt for menn: I mars 2019 gjennomfører IPR Oslo prosjektet Vandrepsykologene: #manndegopp. Vi ønsker å gi to gratis terapitimer til menn som har noe på hjertet. Vandrende ute i fri luft. Er dette noe for deg eller noen du kjenner?

Prosjektet Vandrepsykologene #manndegopp er nå fullbooket og det er ikke lenger mulighet til å melde seg på for denne gang. Vi vil imidlertid gjennomføre nytt gratis vandreterapiprosjekt i løpet av høsten 2019, så følg med på ipr.no og våre Facebook-sider.

Er du mann og ønsker å snakke med en psykolog - helt gratis?

Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo er en privat psykologpraksis som holder til i Oslo sentrum. Våre psykologer jobber med forskjellige tilnærminger, men vi er hovedsakelig spesialisert på en terapiform kalt emosjonsfokusert terapi med fokus på følelser i terapirommet. Ved siden av terapi driver vi med forskning, veiledning, kurs, folkeopplysning og medieoppdrag. Nå ønsker vi å gjennomføre et veldedig prosjekt der vi tilbyr alle menn som ønsker det to gratis terapitimer vandrende ute. Dette er både for å sette fokus på et tema vi er opptatt av - menn og følelser - og bli kjent med hvordan det er å ha terapi ute, vandrende.

Vi møter deg til to samtaler, et avtalt sted, med en ukes mellomrom. Temaet for samtalene våre kan gjelde hva som helst. Psykologen vil prøve å hjelpe deg med å utforske det du synes er vanskelig, enten det dreier seg om en situasjon du er i eller har vært i, en vanskelig følelse du kjenner på, en relasjon du strever med eller noe annet. Du trenger ikke å oppgi hva du vil snakke om på forhånd.

Hvorfor #manndegopp?

Vi gjør dette fordi vi ofte møter og hører om menn som har mindre erfaring med å snakke om det som er vondt, enten dette dreier seg om å finne de rette ordene, forstå hva det handler om, eller å skulle vise det til noen. Dette vil vi bidra til å gjøre noe med. Vi vil at det skal være lettere for menn å snakke om ting vi alle kjenner på, som å ikke føle seg god nok, savne noen, føle seg liten, avvist, være urolig for fremtiden, angre på noe, være redd, trist eller rasende sint. Prosjektet har fått navnet #manndegopp fordi vi synes at det å manne seg opp ikke bør handle om å bli hardere og ikke føle, men å kunne snakke om noe som er vanskelig.

Alle mennesker har vanskelige følelser. De er ofte vonde, men viktige, fordi de sier noe om hva vi har behov for. Vi vet at det er til god hjelp å sette ord på følelser. Kanskje er det nettopp fordi det med ord blir lettere å forstå og formidle hva vi trenger for å ha det bra? Vandreterapi er en terapiform der vi gjennomfører samtalene ute mens vi går – side om side. Mange opplever at det er lettere å snakke om vanskelige ting i en slik ramme.

 Hemmelige Parken

Praktisk informasjon og rammer

I dette prosjektet tilbyr vi kun å møte deg to ganger, én time hver gang, en uke i mellom. Du velger selv om du vil benytte deg av begge timene. Tilbudet er helt gratis. Timene innebærer ingen videre forpliktelse eller lovnad fra vår side om videre behandling. Timene vil foregå ute i Oslo, i en park eller lignende, på dagtid. For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne på tidspunktet terapeuten tilbyr og møte opp på det stedet terapeuten har valgt å tilby timer.

Ettersom dette kun er en ramme på to timer, er det begrenset hva timene kan gi. Dette er ikke et fullverdig behandlingsløp, men en mulighet til å snakke med en psykolog og teste ut hvordan det er å snakke med en utenforstående hjelper om det som er vanskelig. Du må lese og underskrive et informert samtykke. Dette får du tilsendt i forkant, og signerer når du møter terapeuten. Vi ønsker også å gjøre en enkel anonym undersøkelse i etterkant av prosjektet. Du velger selv i samtykket om du kan tenke deg å delta i undersøkelsen eller ikke.

Alle våre psykologer har vanlig taushetsplikt og journalplikt. All informasjon vil behandles konfidensielt, og ikke utleveres til noen. Vi har også meldeplikter som helsepersonell, som innebærer at vi er pliktig til å melde i fra hvis vi får informasjon som tilsier at ditt eller andres liv er i fare, eller situasjoner der barn kan komme til skade. Hvis du opplever psykotiske symptomer (stemmer, hallusinasjoner og lignende) eller er akutt suicidal, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med fastlegen din eller annet helsepersonell. IPR påberoper seg retten til å avslå henvendelser når det synes etisk uforsvarlig eller ikke har kapasitet.

Interessert?

Vil du, eller kjenner du noen som kunne ha behov og ønske om å møte oss? Send en e-post til vandrepsykolog@ipr.no og skriv #manndegopp i emnefeltet.

Vil du lese mer om vandreterapi? Du kan lese om det opprinnelige prosjektet Vandrepsykologen her.