Koronavirus Tema

Smitteverntiltak ved IPR

Publisert 10.03.2020

I forbindelse med smittefare for COVID-19 har vi en rekke smitteverntiltak ved våre klinikker, i tråd med bransjestandarden og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi tilbyr også video- og telefonterapi for klienter og psykologer som ikke kan møte til time.

Sist oppdatert 20.04.20.

I forbindelse med spredning og smittefare for koronaviruset (COVID-19) har vi en rekke smitteverntiltak ved våre klinikker i Oslo og Bergen, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og bransjestandarden. Denne siden oppdateres kontinuerlig med gjeldende tiltak.

Per 20. april har våre kontorer i Bergen og Oslo igjen anledning til å ta i mot klienter til terapi ansikt-til-ansikt, sett at følgende smittevernstiltak overholdes.


Informasjon til klienter:

 • Klienter bes komme direkte til timen, og gjerne vente ute på gateplan hvis du er tidlig ute. Du skal helst ikke oppholde deg lenge i venterommet eller fellesområdet verken før eller etter timen.
 • Vask hendene grundig når du ankommer klinikken og når du er ferdig med din konsultasjon, eventuelt bruk desinfiserende håndvask i venterommet.
 • Avstå fra håndhilsing og klemming, og forsøk å holde minimum to meters avstand til andre.
 • For å sikre god nok avstand i venterom og fellesområder er det satt opp stoler med to meters avstand, og deler av sofa er markert slik at det er tydelig hvor man kan sitte og ikke.
 • For å unngå for stor trafikk på venterommet, tar psykologene i mot klienter på fire ulike tidspunkt. Du kan forholde deg til tiden du har fått fra din psykolog.
 • Det serveres ikke kaffe og vann i venterommet.
 • Ved IPR Oslo tar vi i bruk kurslokalene som utvidet venterom slik at det blir bedre plass.
 • Vi oppfordrer dere alle til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, se gjerne på deres sider for informasjon.


Avbestilling av timer:

 • Avbestillingsrutiner opprettholdes som normalt, det vil si innen innen klokken 12:00 to virkedager før timen.
 • Hvis du ønsker å avbestille timer eller flytte timer etter avbestillingsfristen eller må gjennomføre timen hjemmefra kan vi tilby å ha timen på video eller telefon. Ta kontakt direkte med din psykolog for å avtale gjennomføring av dette. For mer informasjon om videoterapi, les her.
 • Hvis psykologen din må avbestille time på grunn av symptomer kan psykologen tilby video eller telefon. Hvis du ikke ønsker å ha timen på video eller telefon, er avbestillingen å regne som terapeutens, og du vil ikke belastes.
 • Hvis du avbestiller til psykologen eller resepsjonen grunnet koronavirus vil vi at du opplyser om at dette er årsaken.


Andre tiltak:

 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon, eller som har vært i nærkontakt med syke, skal komme på kontoret. Dette gjelder både psykologer, klienter og besøkende.
 • Om klienter får symptomer i timen, vil de tilbys munnbind. Munnbind vil fordeles på kontorene.
 • Psykologer og ansatte oppfordres til å vaske hendene nøye med såpe og vann før og etter hver time, samt før og etter lunsj og eventuelle møter.
 • Det finnes desinfiserende håndvask på alle kontorer og i venterommet.
 • Det gjennomføres hyppigere rengjøring og desinfisering av dørhåndtak og deler av klinikken der mange oppholder seg.
 • Det oppfordres til å holde avstand, unngå håndhilsing, klemming eller annen kroppslig kontakt for alle som jobber ved eller besøker klinikken.
 • Alle ansatte skal respektere pålagte smitteverntiltak, karantener eller eventuelt isolasjon, og også ha lav terskel for selvpålagte karantener ved mistanke om smitte.
 • Vi tilbyr telefon- og videoterapi der psykologer og klienter ikke kan eller ønsker å møte til time ansikt-til-ansikt.


Informasjon vedrørende kurs:

 • Vi vurderer fortløpende om kurs blir avlyst eller utsatt, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Hvis du har meldt deg på et kurs og det blir utsatt vil du bli kontaktet og informert om veien videre.
 • Kursholdere vil informere om smitteverntiltak ved oppstart av kurset.
 • Vi arrangerer nå en rekke kurs og foredrag som webinarer. Se gjerne på kurssidene våre for kurs eller Facebook-sidene til NIEFT for gratisforedrag.