Koronavirus Tema

Smitteverntiltak ved IPR

Publisert 10.03.2020

I forbindelse med smittefare for COVID-19 har vi en rekke smitteverntiltak ved våre klinikker, i tråd med bransjestandarden og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi tilbyr også video- og telefonterapi for klienter og psykologer som ikke kan møte til time.

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Da forsvant de fleste nasjonale koronatiltakene.

I "En normal hverdag med økt beredskap" gjelder disse reglene og rådene:

 • Meterkravet avvikles
 • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves
 • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner
 • Trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.
 • Fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19 (de som bryter dette risikerer bot)

Tiltak

Råd og regler

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

Råd ved luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):

 • Hold deg hjemme
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

Isolering ved smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.



Sist oppdatert 10.08.21.

I forbindelse med spredning og smittefare for koronaviruset (COVID-19) har vi en rekke smitteverntiltak ved våre klinikker i Oslo og Bergen, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og bransjestandarden. Denne siden oppdateres kontinuerlig med gjeldende tiltak.

Vi har åpent for fysiske konsultasjoner på våre klinikker. Hvis du ønsker, kan du også gjennomføre konsultasjoner på video eller telefon. Du kan snakke med psykologen din om hvordan dette foregår, eller lese om videkonsultasjoner her.

Ved konsultasjoner fysisk på klinikken, gjelder følgende smitteverntiltak:

Informasjon til klienter:

 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon, eller som har vært i nærkontakt med syke, skal komme på kontoret. Dette gjelder både psykologer, klienter og besøkende.
 • Vi har nå opphevet påbudet om munnbind i fellesområdene. Du kan selvfølgelig ha på munnbind hvis du ønsker det. Dette gjelder også psykologene som jobber her. Du trenger ikke ha på munnbind inne i konsultasjonen.
 • Klienter bes komme direkte til timen, og gjerne vente ute på gateplan hvis du er tidlig ute. Du skal helst ikke oppholde deg lenge i venterommet eller fellesområdet verken før eller etter timen.
 • Vask hendene grundig når du ankommer klinikken og når du er ferdig med din konsultasjon, eventuelt bruk desinfiserende håndvask i venterommet.
 • Avstå fra håndhilsing og klemming, og forsøk å holde minimum én meters avstand til andre. Dette innebærer at du også må ta heisen alene eller med person fra din kohort, da det ikke er mulig å opprettholde avstand der.
 • For å sikre god nok avstand i venterom og fellesområder er det satt opp stoler med avstand, og deler av sofa er markert slik at det er tydelig hvor man kan sitte og ikke.
 • For å unngå for stor trafikk på venterommet, tar psykologene i mot klienter på ulike tidspunkt. Du kan forholde deg til tiden du har fått fra din psykolog.
 • Vi har nå åpnet igjen for å servere kaffe og vann i venterommet. Du kan ta med kopper og glass inn i konsultasjonen. Psykologen vil rydde det bort etterpå.
 • Ved IPR Oslo har vi tatt i bruk kurslokalene som utvidet venterom slik at det blir bedre plass.
 • Vi oppfordrer dere alle til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, se gjerne på deres sider for informasjon.


Avbestilling av timer:

 • Avbestillingsrutiner opprettholdes som normalt, det vil si innen innen klokken 12:00 to virkedager før timen.
 • Hvis du ønsker å avbestille timer eller flytte timer etter avbestillingsfristen eller må gjennomføre timen hjemmefra kan vi tilby å ha timen på video eller telefon. Ta kontakt direkte med din psykolog for å avtale gjennomføring av dette. For mer informasjon om videoterapi, les her.
 • Hvis psykologen din må avbestille time på grunn av symptomer kan psykologen tilby video eller telefon. Hvis du ikke ønsker å ha timen på video eller telefon, er avbestillingen å regne som terapeutens, og du vil ikke belastes.
 • Hvis du avbestiller til psykologen eller resepsjonen grunnet koronavirus vil vi at du opplyser om at dette er årsaken.


Andre tiltak:

 • Om klienter får symptomer i timen, vil de tilbys munnbind. Munnbind vil fordeles på kontorene.
 • Psykologer og ansatte oppfordres til å vaske hendene nøye med såpe og vann før og etter hver time, samt før og etter lunsj og eventuelle møter.
 • Det finnes desinfiserende håndvask på alle kontorer og i venterommet.
 • Det gjennomføres hyppigere rengjøring og desinfisering av dørhåndtak og deler av klinikken der mange oppholder seg.
 • Det oppfordres til å holde avstand, unngå håndhilsing, klemming eller annen kroppslig kontakt for alle som jobber ved eller besøker klinikken.
 • Alle ansatte skal respektere pålagte smitteverntiltak, karantener eller eventuelt isolasjon, og også ha lav terskel for selvpålagte karantener ved mistanke om smitte.
 • Vi tilbyr telefon- og videoterapi der psykologer og klienter ikke kan eller ønsker å møte til time ansikt-til-ansikt.


Informasjon vedrørende kurs:

 • Vi vurderer fortløpende om kurs blir avlyst eller utsatt, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Hvis du har meldt deg på et kurs og det blir utsatt vil du bli kontaktet og informert om veien videre.
 • Kursholdere vil informere om smitteverntiltak ved oppstart av kurset.
 • Vi arrangerer nå en rekke kurs og foredrag som webinarer. Se gjerne på kurssidene våre for kurs eller Facebook-sidene til NIEFT for gratisforedrag.