Koronavirus Tema

Smitteverntiltak ved IPR

Publisert 11.03.2020

I forbindelse med smittefare for koronavirus har våre kontorer i Bergen og Oslo innført smitteverntiltak blant psykologene, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi tilbyr også video- og telefonterapi for klienter og psykologer som ikke kan møte til time.

I forbindelse med økt spredning og smittefare for koronaviruset (covid-19) innfører vi smitteverntiltak ved våre klinikker i Oslo og Bergen, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. Tiltakene innebefatter følgende:

 • Psykologene og klienter oppfordres til å vaske hendene nøye med såpe og vann før og etter hver time, samt i forbindelse med møter, lunsj og kurs.
 • Det settes ut desinfiserende håndvask på alle kontorer og i venterommet.
 • Hyppigere rengjøring av dørhåndtak og deler av klinikken der mange oppholder seg.
 • Oppfordring til å unngå håndhilsing, klemming eller annen kroppslig kontakt for alle som jobber ved eller besøker klinikken.
 • Alle ansatte skal respektere pålagte karantener eller eventuelt isolasjon, og også ha lav terskel for selvpålagte karantener ved mistanke om smitte.
 • Vi tilbyr nå telefon- og videoterapi til psykologer og klienter som ikke kan møte til time.


Informasjon til klienter:

 • Vi oppfordrer dere alle til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, se gjerne på deres sider for informasjon.
 • Vask hendene grundig når du ankommer klinikken, eventuelt bruk desinfiserende håndvask i venterommet, og avstå fra håndhilsing og klemming.
 • Vi ber dere spesielt respektere pålagte karantener og isolasjon, eller selvpålagt karantene ved sterk mistanke om smitte.
 • Hvis du ønsker å avbestille timer etter avbestillingsfristen (innen klokken 12:00 to virkedager før timen) eller må gjennomføre timen hjemmefra kan vi gjennomføre timer over telefon. Ta kontakt direkte med din psykolog for å avtale gjennomføring av dette.
 • Noen av psykologene våre tilbyr også å ta samtaler over video, dette kan du høre med psykologen din om. For mer informasjon om videoterapi, les her.
 • Hvis du avbestiller til psykologen eller resepsjonen grunnet koronavirus vil vi at du opplyser om at dette er årsaken.


Informasjon vedrørende kurs:

 • Vi vurderer fortløpende om kurs gjennomføres eller ikke, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. Foreløpig har vi avlyst foreldrekurs ved IPR Oslo 12.-13. mars. Deltakere er blitt informert.
 • Hvis du har meldt deg på et kurs og det blir avlyst vil du bli kontaktet og informert om veien videre.
 • Vi har økt fokus på smitteverntiltak også på kurs, med tilgjengelig håndvask og servering av mat i porsjonspakker.
 • Kursholdere vil informere om tiltak ved oppstart av kurset.
 • Vi vurderer fortløpende muligheten for å gjennomføre kurs i form av webinarer eller lignende der mulig og nødvendig.
 • EFT-utdanninger vil ikke gjennomføres som webinarer, fordi egenerfaring og ferdighetstrening er en så sentral del av utdanningen.