Vandrepsykologen

Gratis utendørs terapi for menn: Vandrepsykologene - #manndegopp - Emotion Awareness Day

Publisert 17.02.2021

I anledning Emotion Awareness Day gjennomfører Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo prosjektet Vandrepsykologene - #manndegopp for tredje gang. Dette er et veldedig prosjekt der vi tilbyr alle menn som ønsker det, en gratis terapitime vandrende ute med en av våre psykologer.

Påmeldingen åpner noen uker før Emotion Awareness Day, så følg gjerne Facebook-sidene til IPR Oslo. Det lønner seg å være raskt ute med å melde seg på, da det er begrensede plasser.

Hvorfor #manndegopp?

Vi gjør dette fordi vi ofte møter og hører om menn som har mindre erfaring med å snakke om det som er vondt, enten dette dreier seg om å finne de rette ordene, forstå hva det handler om, eller å skulle vise det til noen. Dette vil vi bidra til å gjøre noe med. Vi vil at det skal være lettere for menn å snakke om ting vi alle kjenner på, som å ikke føle seg god nok, savne noen, føle seg liten, avvist, være urolig for fremtiden, angre på noe, være redd, trist eller rasende sint. Prosjektet har fått navnet #manndegopp fordi vi synes at det å manne seg opp ikke bør handle om å bli hardere og ikke føle, men å kunne snakke om noe som er vanskelig.

Alle mennesker har vanskelige følelser. De er ofte vonde, men viktige, fordi de sier noe om hva vi har behov for. Vi vet at det er til god hjelp å sette ord på følelser. Kanskje er det nettopp fordi det med ord blir lettere å forstå og formidle hva vi trenger for å ha det bra? Vandreterapi er en terapiform der vi gjennomfører samtalene ute mens vi går – side om side. Våre erfaringer er at "vandreterapi" både kan redusere terskelen for å søke hjelp og gjøre det lettere å snakke om vanskelige ting.

Vil du benytte deg av tilbudet?

Vi møter deg til en samtale, et avtalt sted på EmotionAwareness Day. Hvis du ikke kan den tiden du får tilbud om, kan du dessverre ikke delta. Alle våre psykologer som jobber dagtid er med i prosjektet, men vi har et begrenset antall deltakere som kan være med. Temaet for samtalene våre kan gjelde hva som helst. Psykologen vil prøve å hjelpe deg med å utforske det du synes er vanskelig, enten det dreier seg om en situasjon du er i eller har vært i, en vanskelig følelse du kjenner på, en relasjon du strever med eller noe annet. Du trenger ikke å oppgi hva du vil snakke om på forhånd. Påmeldingen åpner noen uker før Emotion Awareness Day, så følg gjerne Facebook-sidene til IPR Oslo. Det lønner seg å være raskt ute med å melde seg på, da det er begrensede plasser.