Julianneleikanger Iproslo Web 12 2

Andreas Berg

Oslo, Psykologspesialist

Lang og bred erfaring med ulike behandlingsformer for depresjon, sorg, sinneproblematikk, angst, relasjonelle vansker, selvfølelsesproblematikk og vansker med selvhevdelse, traumer og livskriser. Tilbyr individualterapi og jobber hovedsakelig med ISTDP (Intensiv korttidsdynamisk terapi).

Bestill time

Å ta skrittet ut og oppsøke hjelp når man strever kan for mange være vanskelig å gjøre. Samtidig kan det åpne opp for en personlig utvikling hvor man kan utforske sitt indre og stå sterkere enn før. Som psykolog er jeg opptatt av å anerkjenne den styrken som ligger i å ta dette skrittet, og å bistå på en varm og imøtekommende måte i utviklingsarbeidet.  

Jeg er utdannet psykolog ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har lang erfaring med klinisk arbeid i offentlig psykisk helsevern, både med gruppeterapi og individuelle forløp. Mange av disse årene har jeg også jobbet innen akutt psykisk helsevern, og kjenner således svært godt til arbeid med livskriser og hvordan endringer i livet kan påvirke oss mennesker. Jeg har også mye erfaring med undervisning, og arbeider nå samtidig som fagansvarlig og underviser i psykologi ved en høyskole i Oslo. I tillegg har jeg erfaring som psykolog i barneverntjenesten.  

Jeg tilbyr individualterapi for mange tilstander, som depresjon, sorg, lav selvfølelse, selvkritikk, vansker med selvhevdelse, angst, relasjonelle vansker, sinneproblematikk, traumer og livskriser. Som behandler er jeg opptatt av å skape en god og trygg ramme for terapien, hvor du som oppsøker hjelp kan føle deg ivaretatt og sett. Jeg arbeider ut fra en humanistisk, dynamisk og relasjonell grunnforståelse, og er opptatt av å møte mennesker med aksept og forståelse der de er. Jeg går i videreutdanning innen ISTDP (intensiv korttidsdynamisk terapi) og tilbyr behandling med dette fokuset. ISTDP er en emosjonsfokusert terapiform, hvor både klient og terapeut er aktive og på kontinuerlig søken etter det som til enhver tid er aller viktigst å få endret på for å nå målsetningene vi setter sammen. Jeg ønsker å invitere til et samarbeid for å forstå hva som skjer på innsiden av den som søker hjelp, for slik å oppnå bedre kontakt med egne følelser og behov.  

Velkommen!