Aslak Julianne Leikanger Ipr Portretter Web 8762

Aslak Hjeltnes

Bergen, Psykolog, ph.d & Førsteamanuensis i klinisk psykologi.

Bred erfaring med behandling av stress, angst, depresjon, lav selvfølelse, relasjonsvansker, jobbrelaterte utfordringer, livskriser, sorg og traumer. Jobber med emosjonsfokusert terapi for unge, voksne og eldre.

Bestill time

Hvis du leser dette og kjenner at du står i en vanskelig periode i livet, er det to viktige ting jeg ønsker å formidle: Det første er at du ikke er alene. De fleste vil oppleve å ha det vondt eller slite psykisk i løpet av livet – det er en naturlig del av det å være menneske. Det andre er at det er flere ting du kan gjøre for å få det bedre. Det finnes mange veier til forandring.

Jeg ser på god terapi som et samarbeid. Som psykolog ønsker jeg å skape en trygg og forutsigbar ramme, hvor det blir mulig for deg å komme med det som er viktig eller vanskelig i ditt liv. Jeg er opptatt av å hjelpe deg med å finne løsninger som gjør hverdagen lettere, men også å jobbe mot langsiktige endringer som kan gi bedre psykisk helse og livskvalitet.

Jeg jobber mest med emosjonsfokusert terapi, som handler om å utforske, forstå og forandre vonde og fastlåste følelser, slik at du selv kan kjenne at du har det godt med deg selv, med andre og opplever mindre psykiske plager. Men jeg vil også ta utgangspunkt i hva du selv ønsker for å komme deg videre, og kunne skreddersy behandlingen ut fra dine behov. Målet mitt er å bidra til at både hverdagene og livet fremover blir lettere.

Jeg har jobbet flere år som psykolog i psykisk helsevern for voksne, og har videreutdanning i psykodynamisk, kognitiv, mindfulness-basert og emosjonsfokusert terapi. Jeg har doktorgrad i mindfulness-basert stress reduksjon for sosial angst fra 2016. For tiden er jeg i ferd med å fullføre en 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Jeg jobber til daglig som førsteamanuensis i klinisk psykologi på Universitetet i Bergen, hvor jeg underviser på profesjonsstudiet i psykologi og forsker på hva som skaper endring i psykoterapi.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt.