Brita Strømme - Psykologspesialist

Brita Strømme

Oslo, Psykologspesialist

Lang erfaring med arbeid med barn, unge og foreldre. Tilbyr individualterapi, parterapi og foreldrerådgivning, med faglig forankring i emosjonsfokusert terapi (EFT) og Circle of Security. Spesielt interessert i områder som tilknytning, traumer, utviklingspsykologi og parforhold.

Bestill time

Jeg ble psykologspesialist 2005 innenfor barn og unges psykiske helse og har lang og bred erfaring med ulike vansker barn og unge kan ha. Jeg har stor interesse innenfor områdene tilknytning, traumer og utviklingspsykologi. I senere år har jeg blitt særlig opptatt av parterapi og individualterapi.

I mitt arbeid er jeg i dag forankret i det emosjonsfokuserte landskapet; en terapeutisk retning hvor følelser særlig betones. I mitt arbeid med deg eller dere inviterer jeg til å utforske det som oppleves vanskelig. Sammen utforsker vi hvordan du kan få økt ro og fine nye veier i å møte det smertefulle og merke mere håp og vitalitet. Jeg jobber med individual terapi, parterapi og foreldre.

Jeg ønsker å skape et terapeutisk rom hvor tanker og følelser trygt kan få komme til uttrykk og hvor du opplever en lyttende, engasjert og validerende terapeut. Sammen finner vi en terapeutisk form som passer deg.

I mitt arbeid med par er jeg opptatt av hvordan gode parforhold kan skapes og fordypes. Alle par støter på mer eller mindre vanskelige og smertefulle opplevelser. Da kan man trenge hjelp for å finne hverandre igjen eller for å fordype kontakten. Når kriser rammer et par får det følelsesmessige båndet en brist. Å hjelpe dere med å styrke eller reparere det følelsesmessige kontakten er sentralt i mitt pararbeid.

Endel par har også behov for terapeutisk hjelp til det å være både par og foreldre. Noen par kommer også for å få hjelp med å avslutte parforholdet og lage en god og mer forankret avslutning og overgang til samarbeid feks. rundt felles barn. Jeg har over tid vært opptatt av temaer relatert til foreldrekonflikt og kan bistå i dette.

I mitt foreldrearbeid har jeg som mål at foreldre skal oppleve at de blir tryggere i foreldrerollen og opplever økt kompetanse i møte med sitt barn. Jeg er særlig orientert mot graviditet, sped og småbarnspsykologi. Jeg er sertifisert i Circle of Security både individuelt og gruppebasert. For tiden videreutvikler jeg meg innenfor non-verbal mentalisering; med andre ord hvordan foreldre forstår sine barn på innsiden utrykt gjennom vår handlinger og utrykk; uten ord. Jeg veileder også fosterhjem og påtar meg sakkyndige oppdrag etter barnevernsloven. Jeg har mye erfaring med å veilede og undervise innenfor ulike tema.

Velkommen!