Christine Archer

Christine Archer

Oslo, Psykologspesialist

Bred psykologfaglig erfaring med arbeid med familier, herunder foreldreveiledning, parsamtaler og veiledning. Erfaring med arbeid med relasjonelle vansker, stress, selvfølelsesproblematikk, avhengighet, depresjon, angst, traumer, ADHD, asperger, lærevansker og andre nevrologiske tilstander.

Bestill time
  • Toårig fordypningsprogram i parterapi, i regi av NPF
  • Videreutdanning i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST), i regi av NIEFT
  • Toårig videreutdanning i barnefaglig sakkyndig arbeid
  • Treårig fordypning i klinisk nevropsykologi, i regi av NPF


I møte med meg skal du oppleve at jeg er nysgjerrig på deg, hvordan du har det, og hvilke følelser som vekkes hos deg som gjør at det kjennes vondt og vanskelig, samt forståelse for hvilke måter dette påvirker deg i livet ditt.

Det er viktig at du får den tiden du trenger, og at terapien går fremover i et tempo du er komfortabel med.

Jeg er spesialist i nevropsykologi er svært opptatt av hvordan vi utvikler oss som mennesker i en tilknytningsrelasjon. Derfor har jeg også tro på at en trygg terapi kan utvikle mere eller mindre permanente endringer knyttet til det som er vanskelig. Jeg vil derfor alltid jobbe for at vår relasjon og terapirommet blir et trygt sted for deg å jobbe med ting som kanskje er ukjent, skummelt eller du ikke har snakket med andre om før.

Jeg benytter ulike terapeutiske tilnærminger, men jeg er særlig opptatt av følelser og å hjelpe til med å løse opp fastlåste mønstre, i samarbeid med deg. Dette innebærer å kunne tillate vanskelige følelser å være der, utforske dem sammen og snakke om dem på en måte som faktisk hjelper.

Jeg har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommune og privat terapipraksis. Jeg er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo. Noe av min etterutdanning er, psykologforeningens fordypningsprogram i parterapi, fordypning i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST), toårig utdanning i barnefaglig sakkyndig arbeid, kurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge, kurs i terapi i grupper og treårig fordypning i klinisk nevropsykologi.