Daniel Gunstveit

Bergen, Psykolog

I terapi arbeider vi med emosjonelle mønstre som skaper trøbbel i dagliglivet, på jobb og i viktige relasjoner, med fokus på forståelse og endring. For meg er det viktig å skape et trygt rom hvor vi kan utforske både positive og negative følelser basert på respekt, nysgjerrighet og faglig tyngde.

Bestill time

Vi mennesker har en tendens til å fanges i destruktive emosjonelle mønstre når livet blir vanskelig. Disse kjennetegnes ofte av emosjonell smerte, relasjonelle problemer, forvirring knyttet til eget følelsesliv, engstelse og nedstemthet.

Man kan også oppleve en desperasjon etter å komme ut av de onde sirklene, uten noen tilsynelatende løsning, samtidig som man fortsetter å gjøre mer av det som ikke fungerer, til frustrasjon for både en selv og de som bryr seg

Høres dette kjent ut? Da kan det være en god idé å oppsøke psykoterapeutisk behandling. I terapi forsøker vi sammen å finne frem til de emosjonelle smertepunktene i ditt liv, og gjennom et skreddersydd behandlingsforløp arbeide frem både endring og aksept. Jeg er opptatt av å ta tak i de emosjonelle mønstrene som skaper trøbbel for deg i dagliglivet, på jobb, og i viktige relasjoner. For meg er det viktig å møte alle med respekt og nysgjerrighet, slik at terapiforløpet blir et samarbeid som fremmer tillit, forståelse og endring. I kombinasjon med et solid faglig grunnlag og engasjement, er jeg trygg på at forholdene er gode for å kunne utforske de sårbare sidene ved livet, slik at du igjen kan oppleve at følelsene kan bli den konstruktive og essensielle drivkraften de virkelig er. Samtidig er det viktig å understreke at psykoterapi er en krevende endringsprosess som for mange oppleves som utfordrende, men givende, forhåpentligvis med det resultat at man evner å forholde seg til egne følelser på en måte som oppleves nyttig og meningsfull.

Som terapeut har jeg benyttet meg av en rekke terapeutiske tilnærminger, slik som nyere psykodynamiske retninger, samt emosjonsfokusert terapi. Felles for disse er at de fokuserer på hvilke følelser du opplever, for å finne ut av hvilke følelser som hjelper deg til å takle livets utfordringer, og hvilke som bidrar til å forsterke problemene. Jeg har også erfaring med behandling av ulike angstlidelser og en rekke fobier, der jeg blant annet har tatt i bruk kognitiv atferdsterapi og mindfulness.

Jeg tar imot voksne pasienter med de aller fleste problemstillinger, og har tidligere blant annet arbeidet med rus- og avhengighetslidelser, fobier, depresjon, angst, eksistensielle problemstillinger, relasjonsvansker, identitetsproblematikk og pårørendeperspektiver. Målet mitt er å skape et trygt rom hvor vi sammen utforsker disse destruktive, følelsesmessige reaksjonene og forsøker å finne frem til mer hensiktsmessige strategier når livet blir vanskelig.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål – jeg ser frem til å møte deg!