03 A7287

Fredrik Moe

Bergen, Psykolog

Jeg har erfaring med behandling av rus- og avhengighetslidelser, depresjon, angst, lav selvfølelse, relasjonelle vansker, traumer, samlivsvansker, ensomhet, vanskelige livsvalg, og utfordrende følelser. Tilbyr terapi for både individer og par, og er opptatt av å tilby behandling som er tilpasset deg

Bestill time

I løpet av livet møter mennesket diverse utfordringer som kan være vanskelig å håndtere på egenhånd. Årsakene til det kan være mange, men ofte omhandler det hendelser i forhold til andre mennesker – og måten de hendelsene påvirker ens tanker og følelser. Eksempelvis kan en bli nedstemt, urolig, stresset, og oppleve at en ikke kommer seg noen vei, eller at de samme vanskelige relasjonelle erfaringene gjentar seg. Det kan igjen føre til negativ grubling og indre uro. Alle mennesker kan oppleve å få floker i livet som er vanskelig å løse opp. Terapi kan da være hjelpsomt. Jeg er opptatt av å tilby behandling som er tilpasset deg og at vi har en trygg og genuin relasjon. I terapi med meg kan du forvente å bli møtt med varme, empati og respekt.  

Har du opplevd noe i livet som har gjort hverdagen vanskeligere? Opplever du å repetere samme handlingsmønster uten å greie å endre det? Det er problemstillinger som jeg har erfaring med. Ofte er det slik at handlinger vi utfører henger sammen med tanker og følelser som vi ikke er helt bevisste på eller forstår. Da kan det hjelpe å få en økt forståelse over hva som skjer, hvorfor det skjer, og hvordan en kan mestre følelsene som oppstår. Å få behandling innebærer å åpne opp for egen sårbarhet og usikkerhet i møte med en annen, hvor en sammen forsøker å forstå lidelsen og fortvilelsen, og dermed gjøre den mindre urovekkende.   

Jeg har erfaring som gruppe- og individualterapeut for behandling av rus- og avhengighetslidelser, pårørendearbeid, parterapi, og terapi med barn, ungdom og familier, samt motiverende samtaler. Jeg holder på med spesialisering i rus- og avhengighetspsykolog i regi av Norsk Psykologforening. Følgelig har jeg bredest kompetanse på lidelsesfenomener hvor traumatiske hendelser, relasjonelle vansker, selvproblematikk, og uforløste konflikter er tema. Jeg er inspirert av psykodynamisk og eksistensiell psykoterapi, men også andre retninger.