Gina Hæland Ipr 26 06 18 Julianne Leikanger Web 9021

Gina Hægland

Oslo, Psykologspesialist

Psykolog med spesialisering i familiepsykologi. Mange års klinisk erfaring med familie- og par samtaler, samt flere års erfaring med opplæring og veiledning av psykologer/terapeuter under utdanning i familieterapi.o

Bestill time

Jeg underviser og veileder til daglig studenter i spesialisering og videreutdanning i familieterapi. Jeg har mye kompetanse på relasjonelle arbeidsformer og har bred og lang erfaring i det å jobbe med familie- og parrelasjoner. Jeg har jobbet flere år i familievernet og på ulike arbeidsplasser som har fokus på barn, ungdom deres familier. Jeg har, fra jeg var ferdig som psykolog i 2001, hele tiden vært opptatt av å forstå problemer i lys av de sammenhengene og de relasjonene vi er en del av.

I familie- og parrelasjoner blir vi ofte sittende fast i vonde og destruktive samhandlingsmønstre. Jeg er opptatt av å tilby samtaler som kan åpne opp for nye måter og forstå hverandre og seg selv på. Samtalene bidrar ofte til at alternative og bedre måter å være sammen på kommer til syne.

Velkommen!