Henrik Berg

Bergen, Psykolog

​Psykoterapi handler om å prøve å få et bedre liv enn man hadde ved oppstarten av psykoterapien.

Bestill time

Det kan være mange ulike årsaker til at mennesker får psykiske plager eller lidelser. Det kan være snakke om årelange plager eller nokså akutte situasjoner. Psykiske plager og lidelser varierer også i omfang og art. For noen preger det hele tilværelsen, mens det for andre er snakk om mer avgrensede problemer.

Psykoterapien må derfor tilpasses den enkeltes situasjon. Jeg er opptatt av å tilby en individuelt tilpasset terapi som kan hjelpe akkurat deg i din situasjon. Det kan være at du vet hva som er problemet og hvordan du tenker at det kan løses allerede før terapien begynner, men det kan også være at du ønsker å snakke med noen for å finne ut av dette. Det viktigste er at vi kan finne en måte å gjøre livet ditt bedre på.

Psykiske lidelser ledsages dessverre ofte av en følelse av håpløshet, frykt eller andre faktorer som bidrar til å opprettholde lidelsen. Heldigvis finnes det mye dokumentasjon som viser at psykoterapi er en virksom behandlingsform. Jeg håper det gir deg håp og motivasjon til å oppsøke hjelp for plagene du opplever. Psykoterapi kan innebære alt fra teknikker til mer samtaleorienterte tilnærminger. Alt dette kan være hensiktsmessig avhengig av dine behov og ønsker.

Jeg kan blant annet tilby hjelp for plager som depresjon, angst, utbrenthet, stressbelastninger, selvkritikk, søvnvansker, konflikter og relasjonelle problemer. Jeg har klinisk erfaring fra offentlig psykisk helsevern og som privatpraktiserende psykolog. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt.