IPR portrett web copyright Cecilie Bannow 3

Inger Tonette Kjærland

Bergen, Psykologspesialist

Jeg har lang erfaring som behandler for voksne, unge og barn. Jeg arbeider hovedsakelig med emosjonsfokusert terapi og tilbyr behandling av ulike typer psykiske vansker. Jeg jobber med individualterapi for voksne, foreldreveiledning, fosterhjemsveiledning og veiledning til andre fagpersoner.

Bestill time

Jeg har bred erfaring med behandling av mange former for psykiske helseplager, som angst, depresjon, rusproblemer, lav selvfølelse, stress, traumereaksjoner, sorg og livskriser, samt relasjonelle vansker.

I behandlingen benytter jeg ofte emosjonsfokusert terapi - en behandlingsform som handler om å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Jeg har også utdanning i andre terapiformer og tilpasser behandlingstilnærming etter dine utfordringer og behov. Sammen finner vi ut av hva som er mest meningsfullt for deg. Jeg jobber hovedsakelig med voksne i individualterapi, men tilbyr også foreldreveiledning, fosterhjemsveiledning og veiledning til andre fagpersoner.

Jeg er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og har lang erfaring med behandling av voksne, ungdom og barn. Jeg var ferdig utdannet psykolog i 2005 og har deretter jobbet i Psykisk helsevern for Barn og Unge (BUP), Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) og i Avdeling for Rusmedisin i Helse Bergen (AFR). Jeg har mye kurs og videreutdanning i tilknytningsbasert behandling og utviklingspsykologi. Er sertifisert terapeut i Circle of Security (COS-I) og i Circle of Security-Parenting (COS-P), har utdanning i kognitiv terapi for angstbehandling for barn og er sertifisert terapeut i traumebehandling TF-CBT. Våren 2022 fullførte jeg 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT)