Ingrid Sundseth Johansen

Bergen, Psykolog

Det å søke hjelp i en utfordrende periode kan gi en mulighet til å få det bedre med seg selv og kjenne på økt mening og mestring i livet.​

Bestill time

De fleste av oss vil oppleve perioder i livet som er vanskelige. Hverdagen kan oppleves overveldende og utfordrende, både for oss som individ og i våre relasjoner til andre. Det å søke hjelp i en slik periode kan gi en mulighet til å få det bedre med seg selv og kjenne på økt mening og mestring i livet.


Det er viktig for meg at terapien er virksom og meningsfull for deg. Jeg jobber hovedsakelig ut ifra et humanistisk og relasjonelt ståsted og har tro på endringen som kan skje i oss alle når vi, i samtale med en annen, kan utforske fritt og reflektere rundt det som oppleves sårt og vanskelig. Som terapeut ønsker jeg å skape et rom for deg der du kan snakke åpent om det du føler og tenker. Et rom der du blir forstått og akseptert og hvor du opplever trygghet og varme. Dette er ditt rom hvor du kan lære å forstå deg selv bedre og jobbe i en positiv retning mot selvaksept og egenomsorg.

Litt om meg – Jeg er utdannet psykolog fra London i 2011. Vedsiden av mitt arbeid her jobber jeg også i spesialisthelsetjenesten som psykolog på Kronstad DPS og har erfaring med å arbeide med et spekter av psykiske lidelser. Jeg spesialiserer meg innen klinisk voksenpsykologi i regi av Norsk Psykolog Forening og er veileder for en tverrfaglig psykoterapeutisk utdanning (SEPREP) på VID Vitenskapelige Høgskole. Jeg tilbyr individuell terapi til ungdom og voksne, både på norsk og engelsk.

Jeg ønsker deg velkommen til samtale!