Ingvild Julianne Leikanger Ipr Portretter Web 8727

Ingvild Hellesøy

Bergen, Psykolog

Som psykolog etterstreber jeg en nærværende, nysgjerrig og åpen innstilling overfor menneskene jeg møter i terapi. Jeg vektlegger at det er pasienten selv som definerer sitt problem, og at vi i felleskap forsøker å finne frem til hvilke mekanismer som driver problemet.

Bestill time

Min erfaring er at det gjennom denne undersøkelsen viser seg på en naturlig måte hva som også kjennes bedre og riktigere ut for den enkelte i sitt liv. Min oppfatning er at psykiske plager i utgangspunktet har fungert som en beskyttelse mot overveldende indre smerte som reaksjon på vanskelige livshendelser. Beskyttelsen blir til lidelse først når den vedvarer uten at det er behov for det lenger, når beskyttelsen i stedet blir en barriere for gode relasjoner og livsutfoldelse.

Ofte er det mange viktige skritt som gjøres før en oppsøker terapi, nemlig å anerkjenne egne plager, og bygge motivasjon for endring. Grunnen til at det kan være utfordrende å gjøre endringer på egen hånd, er at de indre mekanismene som driver plagene har vedvart over lang tid, og på den måten blitt automatiserte og ubevisste. Først og fremst oppfatter jeg at terapeutens oppgave er å bidra til en trygg relasjon hvor det som bor i oss kan møtes på en oppmerksom, aksepterende og nysgjerrig måte.

Jeg har stor respekt for den enkeltes ønske om å skape endring i sitt liv, og anerkjenner den sårbarheten som følger med å åpne seg opp for dette. Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å være med på disse verdifulle reisene.

Jeg tilbyr individualterapi, og holder for tiden på å spesialisere meg innenfor ISTDP (intensiv korttidsdynamisk terapi) som metode. Jeg får i den forbindelse regelmessig veiledning fra noen av de beste i Norge på dette feltet. Jeg er generelt lite opptatt av skillet mellom ulike diagnoser, men baserer forståelsen min på underliggende, fellesmenneskelige faktorer.