Johanne Rogndal Psykoterapeut Oslo

Johanne Rogndal

Oslo, Psykolog

Erfaring fra behandling av angst, stress, depresjon og traumelidelser. Særlig interesse for utviklingstraumer, livskriser og traumereaksjoner. Johanne jobber med barn og unge, voksne, par og familier, og holder gjerne foredrag ved etterspørsel.

Bestill time

Å gå i terapi kan være en mulighet til å få det bedre med seg selv og sine nærmeste. Selv om det kan være krevende og smertefullt, kan terapi på sitt beste også bidra til økt opplevelse av mening og mestring i livet.

Jeg arbeider både med barn, unge voksne og eldre, par og familier. Jeg anser utviklings- og tilknytningspsykologien som en viktig del av all terapi, og forsøker å integrere kunnskap om normalpsykologiske utviklingsprosesser i min forståelsesramme når jeg arbeider med unge så vel som eldre. Valg av metode avhenger av hva du ønsker hjelp med og hva som er ditt mål med å gå i terapi. Brukermedvirkning skal stå sterkt i din terapiprosess.

Jeg har erfaring fra allmenn poliklinikk og døgnavdeling, og har arbeidet med et spekter av psykiske lidelser, samt alvorlige reaksjoner på livskriser. Jeg har også erfaring fra Traumepoliklinikken, Modum Bad.

Hos IPR tilbyr jeg videokonsultasjoner til klienter som av ulike årsaker ikke kan møte opp på kontoret. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dette.

Velkommen!