Ipr Portretter Oslo 02 18 Web 4758

Katinka Sollie

Oslo, Psykolog

​Bred erfaring med behandling av angst, depresjon, energiløshet, lav selvfølelse, relasjonelle vansker, samlivsvansker, traumer og stress. Tilbyr individualterapi, parterapi, foreldreveiledning og veiledning av andre fagpersoner.

Bestill time

Har du vonde følelser du vil gjøre noe med? Føler deg trist, ensom, engstelig eller energiløs? Har du problemer med skam, selvfølelse, selvkritikk eller søvn? Mange møter livsbelastninger som kan være vanskelig å håndtere på egenhånd. Ulike livsbelastninger kan påvirke hvordan vi mennesker tenker og føler. Å gå i terapi kan være en mulighet til å få det bedre med seg selv og i sine relasjoner.

Jeg tilbyr enkeltpersoner, par og familier hjelp til å oppdage, og å komme seg ut av vonde, fastlåste følelser og mønstre. Jeg ønsker å hjelpe deg med å forholde deg til det som er utfordrende på en måte som gir økt livskvalitet, mening, og opplevelse av mestring.

Jeg er en engasjert terapeut, og er interessert i å hjelpe deg med dine utfordringer. Mine hovedinteresser omhandler arbeid med følelser, relasjoner, kommunikasjon, mindfulenessbasert tilnærming og ulike former for kognitiv terapi med enkeltindivider, par og familier, samt veiledning til andre fagpersoner.I møte med deg er jeg opptatt av at vi samarbeider for å finne det du trenger. Jeg ønsker å tilpasse mine intervensjoner og metoder for at terapien best mulig skreddersys deg og dine behov. Sammen vil vi prøve å finne nye mestringsstrategier, slik at det vonde blir mer håndterlig. Som terapeut er jeg opptatt av å skape et trygt rom der vi sammen kan utforske vanskelige tanker og følelser. Å starte i terapi kan for noen være et stort steg. I møte med meg kan du forvente å bli møtt med varme, respekt, empati og genuinitet.


Jeg har går i et spesialiseringsforløp i klinisk voksenpsykologi i regi av Norsk Psykologforening. Jeg har erfaring med barn, ungdom, voksne, par og familier fra spesialisthelsetjenesten, privat arbeid og kommunalt arbeid.