Kenneth Hansen

Kenneth Berge-Schøld

Bergen, Psykologspesialist

Bred kompetanse innen traumepsykologi og arbeid med å hjelpe mennesker til å få en mer samlet og integrert opplevelse av seg selv, uavhengig av diagnose og problematikk. Tilbyr individualterapi, parterapi og veiledning av foreldre og fagpersoner på kveldstid.

Bestill time

Mange mennesker har en opplevelse av å stå fast, enten i minner eller i mønster. Mange kan kjenne at de ikke føler seg samlet eller sammenhengende. Ofte er dette basert på opplevelser - av ulik intensitet - som har satt sitt preg på hvordan vi lever våre
liv. Terapi representerer og tilbyr en mulighet til å komme i kontakt med glemte eller gjemte deler av seg selv og løsne opp i indre og relasjonelle konflikter. På denne måten kan en jobbe mot å ha en integrert opplevelse av seg selv og sin identitet.

Endring av etablerte mønstre eller bearbeiding av traumatiske minner krever vilje, kraft og tro på bedring. En viktig del av min rolle som din terapeut er å gi næring til din motivasjon og støtte deg i å ta skritt mot hjelpsomme endringer.

Jeg har mindre fokus på symptom som sykdom. Symptomer kan i mange tilfeller ha viktig funksjon i form av å informere om behov for endring eller være resultat av tilpasninger til et levd liv. Ofte kan vi ved å lytte til symptomene forstå hva som trengs
for å skape bedring.

Jeg er spesialist i barne og ungdomspsykologi, har mye kursing og erfaring innen tilknytningsbasert terapi og utviklingspsykologi, utdanning innen ulike behandlingsmetoder for traumer, deriblant 2-årig videreutdanning innen kompleks traumatisering med Ellert Nijenhuis, EMDR for både voksne og barn, og er sertifisert terapeut og veileder innen traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Jeg jobber i den sammenheng til daglig som veileder og er med på utdanne tf-cbt terapeuter i Helse bergen. Jeg er også sertifisert veileder i familieprogrammet circle of security - foreldreversjon (COS-P).

Min spesialistkompetanse innen barn og ungdom er nyttig i min forståelse og behandling av deg som voksen klient. På samme måte skaper traumekunnskap et godt fundament også i behandling av deg som ikke har definerte traumer i din historie. Uavhengig av
alder, kjønn og historie handler samarbeidet vårt om å legge til rette for en bedre fremtid