Kris Julianne Leikanger Ipr Portretter Web 8705

Kristi J. Solheim

Bergen, Famile - og parterapeut

Jeg har over 25 års erfaring som terapeut og har møtt mennesker i svært forskjellige livssituasjoner, noe som har gitt meg bred erfaring og kompetanse. Jeg tar imot par, familier og enkeltpersoner.

Bestill time

Jeg har tidligere jobbet mest med terapi og veiledning med utgangspunkt i systemisk teori som narrativ, språksystemisk og løsningsfokusert tilnærminger. De siste årene har jeg blitt mer inspirert av emosjonsfokusert terapi og veiledning. Dette har sin bakgrunn i at forskning viser at emosjonene er drivkraften for mye av atferden vår. Emosjonene eller følelsene som skapes i nære relasjoner mellom mennesker er kilden til den største glede. Følelser er også vanskelige og kan gjøre oss nedfor, fortvilet og skape konflikt. Vi har en tendens til å unngå det ubehagelige og fortsette i gamle mønstre selv om de ikke er hjelpsomme. Gjennom emosjonsfokusert terapi og veiledning kan du få hjelp til å endre dette.

Jeg kan tilby hjelp til:

Par

Jeg har jobbet mye med par relasjoner og har god erfaring med at det er mulig å endre vonde mønstre som skaper avstand og konflikt slik at man får bedre samspill og finner nærhet og kjærlighet igjen. Jeg har i mange år holdt «Godt Samliv» kurs for førstegangsforeldre. Jeg holder også Bufferkurs for par som har levd sammen en stund og har utviklet par kurs for foreldre og fosterforeldre som har særlig store omsorgsoppgaver

Noen ganger trenger par også hjelp til å gå hver til sitt. Det kan være utfordrende å gå fra parrelasjonen til å bli samarbeidspartnere og gode foreldre for felles barn. Jeg har lang erfaring både som terapeut og familiemegler for par som velger å gå fra hverandre.

Familier

Familier er så mangt og jeg har lang erfaring med terapi og veiledning både for mor-far-og barn-familier, enslige foreldre, den sammensatte familien der foreldre har skilt lag og ofte fått nye partnere og bonusbarn. Jeg har selv vært fostermor og har hatt veiledning og kurs for fosterfamilier og for foreldre som har barn i fosterhjem eller institusjon.

Foreldre barn relasjonen er ofte det som utfordrer mest i familiene. Foreldreveiledning handler om hvordan man kan forstå sitt barn bedre og møte det på best mulig måte. Dette er særlig viktig dersom en har barn som utfordrer ens egne følelser. Man kan fort kjenne på maktesløshet og følelsen av å mislykkes som foreldre. Veiledningen handler ikke om å bli en perfekt forelder, men om å bli en forelder som er trygg og kan ta ansvar for relasjonen både på gode og dårlige dager.

Familier kan også ha behov for å jobbe med relasjonen til andre viktige slektninger som besteforeldre. Det kan handle om konflikter omkring nærhet, avstand og grenser mellom

familiene. Dette kan ha sin bakgrunn i er det uklare eller ulike forventinger til hvordan besteforeldrerollen skal utøves

Enkeltpersoner og personalgrupper

Jeg har jobbet som veileder for enkeltpersoner og personalgrupper både i det offentlige og privat næringsliv. Tema jeg har jobbet spesielt med er kommunikasjon og konflikthåndtering. Samt oppfølging av enkeltpersoner som opplever kriser knyttet til mobbing, opplevelsen av at man ikke mestrer, mister jobben eller er utsatt for mobbing. Mange opplever da at ens identitet påvirkes og kjenner på nedstemthet, angst eller utmattelse som fører til sykemelding. Jeg kan tilby hjelp til å håndtere egne utfordringer. Noen ganger er det også behov for råd og veiledning for hvordan man forholder seg når utfordringene ligger i organisasjonen.

Min formelle utdanning er Master of Science i Systemisk arbeid og Familieterapi. Jeg har også en bacheloregrad i pedagogikk og en i samfunnsfag/sosiologi. I tillegg har jeg utdannelse innen ledelse og veiledning.