Kristin Hannevik Fyhn - Psykolog i Bergen

Kristin Hannevik Fyhn

Bergen, Psykologspesialist

Lang erfaring med emosjonsfokusert terapi for individer, par og familier. Tilbyr behandling for psykisk helseproblematikk som angst, uro, depresjon, selvkritikk, lav selvfølelse, relasjonelle vansker, traumer og vanskelige opplevelser. Gjør sakkyndig arbeid på oppdrag fra offentlige instanser.

Bestill time

Hei,

Har du vanskelige erfaringer bak deg som går ut over livskvaliteten din i dag? Er du plaget av selvkritikk eller bekymringer, eller strever du i forhold til noen du er glad i? Dette er eksempler på tema jeg har mye erfaring med som terapeut og som jeg gjerne vil hjelpe deg med.

Jeg er en aktiv og empatisk samtalepartner som er opptatt av å skape et godt samarbeid med deg som pasient. Jeg kan eksempelvis hjelpe deg med å forstå følelsene dine bedre, bygge en tryggere selvfølelse eller jobbe deg gjennom smertefulle minner. Jeg arbeider hovedsakelig etter metoden emosjonsfokusert terapi.

Jeg tar imot enkeltpersoner for individualterapi, par som ønsker å jobbe med parforholdet og foreldre som trenger hjelp i relasjon til barna sine. Jeg tar også oppdrag for offentlige instanser, som barneverntjenesten og retten.

Jeg er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og har toåring videreutdanning i behandling av komplekse traumelidelser. Jeg har fem års erfaring med sakkyndighetsarbeid. Videre har jeg treårig utdanning i emosjonsfokusert individualterapi og ettårig videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi. Jeg har kompetanse på foreldreveiledningsmetodene Circle of Security-Parenting, De utrolige årene og Emosjonsfokusert foreldreveiledning, samt på traumebehandlingsmetoden EMDR.