Mette Ekenes Garmannslund - Psykolog Bergen

Mette Ekenes Garmannslund

Bergen, Psykologspesialist

Tilbyr individualterapi, parterapi og familieterapi med barn, unge og voksne som har vansker i nære relasjoner. Har fokus trivsel, samspill og kommunikasjon – i familien, i parforholdet, mellom foreldre og barn samt i andre viktige relasjoner i livet. Jobber også som barnefaglig sakkyndig.

Bestill time

Hvordan vi har det i relasjonene våre er svært viktig for livskvaliteten, utviklingen og helsen vår. Noen ganger kan imidlertid relasjoner bli krevende, og vi kan streve med å løse utfordringer på egenhånd. Da kan det være nyttig å få litt hjelp, enten i form av terapi eller veiledning. Jeg arbeider med relasjoner i parforhold og familie, mellom omsorgspersoner og barn/unge, på arbeidsplassen, samt hos foreldre som skal samarbeide om barn etter brudd. Jeg er en emosjons- og tilknytningsfokusert terapeut som har erfaring med ulik metodikk for terapi og veiledning. Målet for kontakten, og hvordan vi skal komme dit, utforsker vi og blir enige om i fellesskap.

Jeg ble utdannet psykolog i 2003, og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. I tillegg til ulike kurs og sertifiseringer har jeg videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, barnefaglig sakkyndighetsarbeid og emosjonsfokusert terapi. Jeg har arbeidserfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneneste (PPT), klinisk arbeid i kommunen, psykisk helsevern for barn og unge (BUP), familiekontor, samt som studentveileder ved Universitetet i Bergen. Fra tiden i BUP har jeg også erfaring som leder.

I tillegg til terapi og veiledning arbeider jeg som barnefaglig sakkyndig for domstol og forvaltning i barnevernssaker og foreldretvister, og står på barne- og likestillingsdepartementets liste over barnefaglig sakkyndige. Jeg er også nesteleder i Nors psykologforenings fagetiske råd