Mette Ekenes Garmannslund - Psykolog Bergen

Mette Ekenes Garmannslund

Bergen, Psykologspesialist

Tilbyr individualterapi, parterapi og familieterapi med barn, unge og voksne som har vansker i nære relasjoner. Har fokus trivsel, samspill og kommunikasjon – i familien, i parforholdet, mellom foreldre og barn samt i andre viktige relasjoner i livet. Jobber også som barnefaglig sakkyndig.

Bestill time

Hovedfokus i arbeidet mitt er trivsel, samspill og kommunikasjon i nære relasjoner – i familien, i parforholdet, mellom foreldre og barn samt i andre viktige relasjoner i livet. Jeg bruker ulike terapeutiske metoder avhengig av hva som kjennetegner utfordringen og hva som passer for den enkelte. For å ha det godt i nære relasjoner vil imidlertid evnen til å forstå andre «fra innsiden» og seg selv «fra utsiden» være viktig. Dette ligger som et fundament i min tilnærming.

Jeg er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi siden 2009, har toårig videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, samt toårig videreutdanning i barnefaglig sakkyndighetsarbeid.

Jeg er fast tilknyttet Fylkesnemnda som fagkyndig medlem og står på barne- og likestillingsdepartementets liste over godkjente barnefaglige sakkyndige. Jeg er Circle of Security (P)- veileder og International Child Development Program (ICDP)- veileder og har utdanning i ulike terapimetoder som bl.a. mentaliseringsbasert familieterapi, løsningsfokusert terapi og narrativ terapi. Jeg har lang arbeidserfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneneste (PPT), psykisk helsevern for barn og unge (BUP), familievernkontor samt som studentveileder ved Universitetet i Bergen.

Jeg kan tilby parterapi, familieterapi samt individuell samtaleterapi med barn, unge og voksne som opplever utfordringer i nære relasjoner. Jeg tilbyr også veiledning av foreldre/fosterforeldre og fagpersoner, individuelt og i gruppe. Jeg arbeider mye som barnefaglig sakkyndig for domstol og forvaltning, etter Lov om barn og foreldre og Lov om barneverntjenester.