Miriam 2

Miriam Heen Skotland

Oslo, Psykolog

Bred erfaring med å hjelpe mennesker med relasjonsproblematikk, stressrelaterte plager, angst, depresjon, utfordrende livshendelser, jobbrelaterte utfordringer, psykosomatiske plager og kulturelle utfordringer. Ved siden av arbeidet som psykolog er jeg også sosiolog, yoga-instruktør og musiker.

Bestill time

I terapi er det viktig at du som søker hjelp føler deg sett, hørt og forstått - at det blir et trygt sted som inviterer til å fortelle om vanskelige og vonde opplevelser, og at følelser og følelsesuttrykk kan vises. Jeg ønsker å legge til rette for å skape et godt og trygt sted, der dine behov som menneske er i fokus.

Jeg tilbyr samtaleterapi til ungdom, voksne, familier og par med ulike utfordringer og problemstillinger. Jeg har bred erfaring med å hjelpe mennesker med relasjonsproblematikk, stressrelaterte plager, angst, depresjon, utfordrende livshendelser, jobbrelaterte utfordringer, samt psykosomatiske plager. Jeg har også erfaring med å jobbe med ulike kulturelle utfordringer.

Gjennom samtaler identifiserer vi og forstår fastlåste mønstre, og finner nye måter å bryte ut av disse på gjennom handling og ved å møte følelser på ny måte. Jeg er også opptatt av at terapien også kan løfte frem dine styrker og muligheter til å oppleve mestring.

Jeg ble ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2014 med fordypning i barn- og familieterapi, inkludert foreldreveiledning. Jeg har fordypet meg i dynamisk psykoterapi og mindfulness-basert terapi, men tar i bruk en integrativ tilnærming. Det innebærer at jeg kombinerer ulike metoder for å møte dine behov, ønsker og utfordringer.

Ettersom jeg også er utdannet sosiolog, har jeg med meg et faglig bakteppe som alltid ser individet i en større kontekst. I tillegg til å arbeide som terapeut er jeg også yoga-instruktør og musiker. Dette gir meg en bredde jeg har god nytte av i arbeidet som psykolog.

Jeg holder også kurs i stressmestring, mindfulness- og prestasjonsangst.