03 A7432

Morten Nordmo

Bergen, Psykolog

Mine interessefelt er vanskelige følelser og tanker som hindrer deg i å ha det livet du ønsker. Det er krevende å oppleve angst, depresjon eller personlige kriser, og for mange det å oppsøke en psykolog første steget mot bedring. Sammen arbeider vi strukturert og målrettet for å oppnå bedring.

Bestill time

Morten er utdannet psykolog fra Universitet i Bergen mai 2016. På dagtid tar han doktorgrad ved UIB om søvn og ledelse. Morten har jobbet ved seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus. Han har erfaring med behandling av ulike typer angst og depresjon, i tillegg til spiseforstyrrelser. Morten arbeider ut i fra prinsippene i kognitiv atferdsterapi og er opptatt av forskningsstøttet behandling. Han tilbyr individual terapi, i tillegg kan undervisningsoppdrag være aktuelt.