IPR portrett web Nina Antonsen

Nina Antonsen

Bergen, Psykologspesialist

Lang erfaring som terapeut for voksne, ungdom og barn. Behandler ulike former for psykiske vansker. De siste fem årene har jeg i økende grad benyttet emosjonsfokusert terapi. Denne terapiformen setter følelsene i sentrum og er dokumentert effektiv og virkningsfull.

Bestill time

Jeg har erfaring med en rekke psykiske vansker, som angst, tristhet, tap av mening, lav selvfølelse, vansker i foreldrerollen, stress, aggresjon, traumer, sorg, tap, skilsmisse mm. I behandlingen kan jeg benytte ulike tilnærminger, avhengig av dine problemer og behov. Det viktigste er at vi sammen blir enige om en arbeidsform som gjør at du kan nå dine mål.

Jeg er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i barne-og ungdomspsykologi. Siden jeg ble utdannet ved Universitetet i Bergen i 1996 har jeg jobbet i psykiatrien, i PP-tjenesten og i Bufetat. De siste årene har jeg hovedsakelig jobbet med voksne som sliter med vanskelige følelser, som gir seg utslag i sinne, aggresjon og vold. Da med fokus både på de som har aggresjons- og voldsproblemer, og de som utsettes for dette.

Jeg har treårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, toårig videreutdanning i kognitiv terapi og toårig videreutdanning i veiledningsmetodikk. Jeg er sertifisert MST-veileder, EMDR-terapeut og COS-veileder (circle of security) og har ART-utdanning (aggression replacement training).

Jeg tilbyr også veiledning til psykologer og andre faggrupper.