03 A7298

Olav Hjetland

Oslo, Psykolog

Mitt interessefelt er hvordan vi mennesker har det med oss selv og andre – og hvordan belastninger i livet kan påvirke oss. Jeg tilbyr samtaleterapi for unge og eldre voksne som opplever gjentagende mønstre av vonde følelser og negative tanker.

Bestill time

Når man søker terapi er det ofte fordi man kjenner seg misfornøyd med hvordan man har det med seg selv og sammen med andre. Kanskje har man kjent seg nedstemt, stresset, irritabel, engstelig, ufokusert eller energiløs. På toppen av dette opplever man kanskje skyldfølelse over å ha slike vansker. Å søke terapi er for mange en vanskelig beslutning som krever mye mot. Jeg er opptatt av å skape en tillitsfull, trygg og autentisk relasjon hvor vi kan få innsikt i dine vansker, mestringsstrategier, samt lage en plan for hvordan vi kan arbeide med det du synes er viktig.

Jeg ble ferdig utdannet fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, desember 2015. Jeg jobber nå i psykisk helsevern for voksne og spesialiserer meg i klinisk voksenpsykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi. Jeg har en teoretisk fordypning i kontroll-mestringsteori (control mastery theory) etter et opphold som terapeut ved San Francisco Psychotherapy Research Group. Jeg er også inspirert av andre psykodynamiske, humanistiske og kognitive retninger.

Jeg har erfaring fra arbeid med bl.a. traumer, relasjonelle vansker, depresjon, sosial angst, tvangslidelser og psykoser. Jeg er fleksibel og jobber integrativt og klientsentrert, med særlig fokus på din opplevelse og målsetning for terapi. Det som er viktig for meg er at terapien oppleves meningsfull og virksom for deg.

Min erfaring stammer fra praksis i USA og Norge med klienter fra forskjellige kulturelle og etniske bakgrunner. Jeg vektlegger aksept og mangfold og ønsker alle mennesker velkommen uavhengig av etnisitet, livssyn og seksualitet.