IPR portrett web Olga Lehmann

Olga Lehmann

Bergen, Psykolog & phD.

Jeg tilbyr individual- og parterapi. Jeg har erfaring med å hjelpe mennesker til å møte utfordringer som indre uro, stress, overspising, utbrenthet, ensomhet, relasjonelle vansker, sorg, angst, spørsmål rundt meningen av livet, mangel på motivasjon, eller vansker med kulturell tilpassing.

Bestill time

( Bio in English below )

Jeg tilbyr individual- og parterapi på spansk, italiensk, engelsk eller norsk. Jeg trives med terapi, vitenskapelig- og kreativ skriving, undervisning, veiledning og å holde foredrag.

Jeg har lang erfaring med å hjelpe mennesker til å møte utfordringer som sorg, indre uro, stress, overspising, utbrenthet, ensomhet, relasjonelle vansker, angst, spørsmål rundt meningen av livet, mangel på motivasjon, vansker med kulturell tilpassing eller spørsmål rundt spiritualitet.

Hei! Jeg er en lidenskapelig, varm og omsorgsfull person som anerkjenner- både som psykolog og som menneske - at det ikke alltid er enkelt å være menneske og trives med livet. Men jeg vet også at det er enormt verdifullt å lære seg måter å håndtere motgang på. Vi kan alle ha det vanskelig når vi opplever krevende situasjoner privat og i arbeidslivet, slik som konflikt, helseplager, usikkerhet eller viktige livsvalg. Disse vanskene trenger vi ikke å løse alene, og det kan hjelper å føle at noen forstår det som skjer inne i oss og bistår oss i å løse utfordringene på en kreativ og hensiktsmessig måte. Det kan også hjelpe oss å snakke med noen som fasiliteter en prosess for å bli bedre i kontakt med det som vi føler, trenger og ønsker. Selvfølgelig trenger vi ikke å vente til det er en livskrise for å jobbe med oss selv - terapirommet kan også være en fin plass å utforske hvem vi er og hvem vi vil bli. Så kan vi gjøre valg som er tilpasset våre verdier og behov.

Som lærer, forsker, coach og psykoterapeut har jeg vært opptatt av å fremme psykisk helse i ulike kontekster, og jeg har -blant annet- fokusert i å fremme empati, medfølelsen, selvfølelsen, menneskelig forbindelse, og meningen med livet. Jeg har studert klinisk psykologi i Colombia og Italia, med fordypning i meningsfokusert, relasjonsfokusert og emosjonsfokusert psykologi. I tillegg har jeg en PhD i kulturpsykologi og en postdoktor i Psykisk helsearbeid fra NTNU i Norge. Jeg er også en sertifisert instruktør i Mindful Eating – Conscious Living (ME-CL) ved University of California San Diego, og har fullført nivåene 1 og 2 av ferdighetstrening for parterapeuter ved The Gottman Institute.

Jeg har også lang erfaring med meditasjon og ekspressiv skriving, både i og utenfor terapirommet. I tillegg til å arbeide som psykolog, holder jeg foredrag, retreats og workshops både i Norge og utland, skriver fagbøker, fagartikler og poesi, og er engasjert i innovasjon og lederskapsutvikling.


Bio in English

I offer psychotherapy in Spanish, Italian, English, and Norwegian, both to individuals and couples. I have extensive experience in supporting others as they face challenges such as grief, stress, overeating, burn-out, loneliness, relational problems, grief, anxiety, questions about the meaning of their lives, lack of motivation, difficulties with cultural adaptation or questions around spirituality. I thrive while doing psychotherapy, creative and academic writing, as well as holding workshops and lectures.

Hi! I am a passionate, warm, and caring person who recognizes – both as a psychologist and as a human being – that it is not always easy to be a human and thrive in life. Yet, I also know there is great value in finding healthy ways to handle life's challenges. We all can have difficulties when we experience challenging situations in our private or working lives, such as conflict, health problems, uncertainty or making big decisions. Fortunately, we do not need to solve these problems alone, and it can help us to feel that someone understands what happens within and supports us as we face life´s challenges in creative and suitable ways. It can also help us to speak with someone who can facilitate the process of being in contact with what we feel, need, and want. Of course, we do not need to wait until there is a life crisis in order to work with ourselves: psychotherapy can also be a place for us to discover who we are and who we want to become. Then we can make choices that are more congruent with our values and needs.

As an educator, researcher, coach, and psychotherapist, I have been developing projects to promote mental health in different contexts, and I have, among other things, focused in promoting empathy, compassion, self-compassion, human connection, and meaning in life. I have studied clinical psychology in Colombia and Italy, deepening in relational, meaning-centered and emotionally-oriented psychotherapies. In addition, I have a PhD in cultural psychology and a postdoctoral fellow in mental health from NTNU in Norway. I am also a certified teacher in Mindful Eating - Conscious Living (ME-CL) by University of California San Diego, and have fulfilled the Levels 1 and 2 of the core skills training in couple therapy by The Gottman Institute.

I also have a long experience with meditation and expressive writing, both within and beyond their psychotherapeutic uses. In addition to work as a psychotherapist, I host courses, retreats, and workshops in Norway and abroad, and I write academic books and articles, as well as poetry. I am also actively involved in shaping and delivering executive-education programs around innovation and leadership.

I offer psychotherapy in Spanish, Italian, English, and Norwegian, both to individuals and couples. I have extensive experience in supporting others as they face challenges such as stress, overeating, burn-out, loneliness, relational problems, grief, anxiety, questions about the meaning of their lives, lack of motivation, difficulties with cultural adaptation or questions around spirituality. I thrive while doing psychotherapy, creative and academic


Hi! I am a passionate, warm, and caring person who recognizes – both as a psychologist and as a human being – that it is not always easy to be a human and thrive in life. Yet, I also know there is great value in finding healthy ways to handle life's challenges. We all can have difficulties when we experience challenging situations in our private or working lives, such as conflict, health problems, uncertainty or making big decisions. Fortunately, we do not need to solve these problems alone, and it can help us to feel that someone understands what happens within and supports us as we face life´s challenges in creative and suitable ways. It can also help us to speak with someone who can facilitate the process of being in contact with what we feel, need, and want. Of course, we do not need to wait until there is a life crisis in order to work with ourselves: psychotherapy can also be a place for us to discover who we are and who we want to become. Then we can make choices that are more congruent with our values and needs.

As an educator, researcher, coach, and psychotherapist, I have been developing projects to promote mental health in different contexts, and I have, among other things, focused in promoting empathy, compassion, self-compassion, human connection, and meaning in life. I have studied clinical psychology in Colombia and Italy, deepening in relational, meaning-centered and emotionally-oriented psychotherapies. In addition, I have a PhD in cultural psychology and a postdoctoral fellow in mental health from NTNU in Norway. I am currently studying to become certified as a Mindful Eating - Conscious Living instructor by University of California San Diego, as well as a couples´ therapist from The Gottman Institute.

I also have a long experience with meditation and expressive writing, both within and beyond their psychotherapeutic uses. In addition to work as a psychotherapist, I host courses, retreats, and workshops in Norway and abroad, and I write academic books and articles, as well as poetry. I am also actively involved in shaping and delivering executive-education programs around innovation and leadership.