Ipr Portretter Julianne Leikanger Web 5809

Omid Ebrahimi

Oslo, Psykolog

Benytter ulike behandlingsformer avhengig av problemstilling, med hovedfokus på emosjonsfokusert terapi. Erfaring med behandling av depresjon, angst, panikk, lav selvfølelse, sorg, relasjonsvansker, sinnemestring, selvkritikk og langvarig mobbing. Forsker på persontilpasset psykologisk behandling.

Bestill time
  • Dobbelkompetansestipendiat hos Universitetet i Oslo med fordypning i angst og depressive problemstillinger
  • Psykolog under spesialisering i klinisk voksen psykologi gjennom Norsk Psykologforening


Noen ganger er det vanskelig for oss mennesker å håndtere vonde følelser, utfordrende livssituasjoner, selvkritiserende tankemønstre eller relasjonsproblemer. Kanskje du for tiden befinner deg i en vanskelig livsperiode der du belastes av en eller flere av disse områdene? Da har du allerede tatt det første og største steget i behandlingen – nemlig å oppsøke hjelp.

Selv om følelser til tider kan virke uhåndterbare og vonde, er de svært viktige for vår psykiske helse og hverdagslige fungering. Målet er derfor ikke å kvitte oss med følelsene, men heller erfare og lære hvordan du kan bruke disse som viktige signaler som til enhver tid kan informere deg om hva som skjer inni deg, og hvordan du bedre kan ta vare på din psykiske helse.

En måte å jobbe med dette på er å arbeide med sammenkoblingen mellom følelser og behov, der man med noe forenkling kan si at følelsene gir deg signaler om hva behovene dine er. Når behovene dine på sin side ivaretas, kan du ta bedre vare på deg selv, noe som gjør at du vil føle deg bedre psykisk. En sentral del av terapien blir derfor å arbeide med følelser, slik at vi kan lære oss å benytte den hjelpsomme delen av disse, noe som transformerer følelsene til nyttige og informative heller enn vonde og uhåndterbare. Dette gjør jeg med en forankring i Emosjonsfokusert terapi.

Samtidig er det ofte slik at problemer med psykisk helse og hverdagslig fungering går utover håndtering av følelseslivet, der man kan oppleve tilleggsproblemer relatert til tankemønstre, atferdsmønstre, og i relasjoner med andre. Derfor tar jeg et integrativt ståsted i behandling, noe som betyr at jeg bruker en rekke forskjellige psykologiske behandlingsformer som tar sikte mot å arbeide med alle disse områdene.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, med deler av utdanningen tatt ved Universitetet i California (Berkeley), samt Universitetet i Hong Kong. I løpet av de siste årene har jeg vært heldig nok til å lære om og få benytte ulike psykologiske behandlingsmetoder gjennom å arbeide i verdensledende forskningsteam i Boston og Berkeley i USA. I tillegg til hjemme i Norge har jeg ved disse stedene både drevet terapi samt forskning på hvordan best mulig skape endring i terapi. Min forskning på psykologiske utfordringer og behandlingen av disse har gitt meg ytterliggere innsikt i behandlingen av problemer knyttet til depressivt stemningsleie, ulike angstlidelser, og relasjonsvansker. Jeg har også gått en rekke kurs innen terapiformer som ISTDP, EFT, AEDP og ACT.

Mer spesifikt har jeg bl.a. erfaring med behandling av problemstillinger relatert til depresjon; sorg og skyld; sosial angst, panikkangst, bekymringer, samt annen angstproblematikk; relasjonsvansker; langvarig mobbing; sinnemestring; mestring av ensomhet; samt generelle problemer knyttet til følelsesregulering og selvkritikk. Gjennom forskningserfaring innenfor persontilpasset terapi, sikter jeg på å skreddersy behandlingen til nøyaktig dine problemer med et bredt spekter av psykologiske intervensjoner. Jeg sikter først på å skape en ramme der du trygt kan dele akkurat det som viktig for deg, der jeg ser på deg som eksperten i eget liv, samtidig som jeg benytter min behandlingskunnskap til å hjelpe deg med dine unike utfordringer.

Med varme ønsker jeg deg velkommen til å ta kontakt.