Per-Magnus Thompson psykolog oslo

Per-Magnus Thompson

Oslo, Psykolog og doktorgradsstipendiat

Bred erfaring med kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og emosjonsfokusert terapi for problemstillinger som depresjon, angst, stress, jobbrelaterte utfordringer, relasjonelle vansker og samlivsbrudd. Jobber også med parterapi, arbeids- og organisasjonspsykologi og forskning.

Bestill time

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning i behandling av voksne. For tiden er jeg stipendiat ved Handelshøyskolen BI, der jeg tar en doktorgrad på ledelse i et tilknytningspsykologisk perspektiv. Jeg har fullført 2-årige videreutdanninger innen kognitiv terapi og organisasjonspsykologi, og holder for tiden på med en 3-årig videreutdanning innen emosjonsfokusert terapi. Jeg har arbeidserfaring både fra offentlig familievernkontor og fra det private – som terapeut, mekler, konsulent og foreleser.

Som terapeut er jeg opptatt av å tilby en behandling som på den ene siden er forankret i forskning og kunnskap, og som på den annen side oppleves som trygg, meningsfull og hjelpsom for den enkelte klient. Dette medfører at noen terapiforløp strekker seg over flere år, mens andre er svært korte; at noen terapier primært handler om fortiden, mens andre fokuserer på vansker i nåtiden. Jeg tilbyr kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og emosjonsfokusert terapi, og har lang erfaring med problemstillinger som depresjon, angst, stress, jobbrelaterte utfordringer, relasjonelle vansker og samlivsbrudd.

Som parterapeut jobber jeg primært etter den emosjonsfokuserte modellen. Jeg har en sterk interesse for tilknytningspsykologi, som er et forskningsbasert rammeverk for å forstå hvordan våre tidlige, nære relasjoner har vært med på å forme oss til den vi er i dag i møte med våre nærmeste. For mange par vil nettopp det å forstå de lange linjene i begge partenes liv være et nyttig utgangspunkt for å forstå og håndtere gjentagende, vonde relasjonelle mønstre. Jeg tar også imot saker der vi jobber etter andre prinsipper, som hos par der teamet er psykisk eller fysisk vold.