Ipr Portrett Web Peter Haugene

Peter Haugene

Bergen, Psykolog

Når du går til psykoterapi kan du komme som deg selv. Og det ønsker jeg at du gjør. Sammen skal vi prøve å finne veien ut av det som gjør livet tungt.

Bestill time

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, med fordypning i behandling av unge voksne og voksne. Jeg har jobbet med mennesker med ulike livsutfordringer og psykiske plager. Deriblant erfaring med stressbelastninger over tid; det å finne og anerkjenne egne grenser; gjenkjenne behov og følelser og bedre leve i tråd med dem. Jeg har også erfaring med ulike angstproblemer, depresjon, kroppslige smerter og spenninger, utbrenthet og relasjonsproblemer. I tillegg har jeg kompetanse på intimitetsproblemer, og utfordringer med å skape kjæresterelasjon.

Jeg har en psykodynamisk orientering, og har innenfor denne retningen fordypet meg i korttids psykodynamisk og mentaliseringsbasert metode, samt personlighetsforståelse. Jeg har også erfaring med mindfulness og metakognitiv terapi. En psykodynamisk orientering innebærer det at jeg har et særlig blikk for følelser som ikke nødvendigvis er umiddelbart tilgjengelige eller bevisste, og deres rolle i å skape plager og ubehag. Jeg er også i noen tilfeller opptatt av å se på hvordan negative eller fastlåste mønstre i relasjoner kan påvirke hvordan en har det, og at dette kan ha en sammenheng med opplevelser i relasjoner fra tidligere i livet.

Både ubevisste følelser og fastlåste atferdsmønstre kan komme som en følge av at man forsøker å flykte fra eller unngå noe som er ubehagelig, vanskelig eller skremmende. Med base i en trygg relasjon tror jeg at det å nærme seg det vonde, skremmende eller ubehagelige kan være nøkkelen til å finne ut av nye måter å møte livet og egne følelser på.

Jeg tror at alle mennesker vil vokse i positiv retning så lenge forholdene ligger til rette for det. Kanskje trenger man et lite dytt, noen som kommer en i møte, eller i noen tilfeller en som vil være med gjennom mye smerte og hardt arbeid for at man skal komme ut lettere, helere og sterkere på andre siden. Sammen kan din motivasjon og ønske om å bli bedre, min kompetanse og vår relasjon gjøre så du får det bedre. Jeg er opptatt av det som du forteller er vanskelig eller vondt for deg, og diagnoser og diagnostisering blir derfor ofte overflødig.