03 A7067

Renate Scholz

Bergen, Psykolog

Bred erfaring med behandling av barn, ungdom og voksne med ulike typer problematikk, som stress, utmattelse/ME, smerter, psykiske vansker ved sykdom, angst/fobi, depresjon, livskriser, samlivsbrudd, selvbildeproblematikk og søvnvansker. Tilbyr foreldreterapi og mindfulnessbasert behandling og kurs.

Bestill time

Renate er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen våren 2010 med hovedoppgaven ”En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg”. Er per i dag nesten ferdig spesialist i klinisk samfunnspsykologi gjennom spesialiseringsprogrammet til Norsk psykologforening

Renate har lang personlig erfaring med og faglig fordypning i mindfulness. Hun har fullført en treårig instruktørutdanning i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR), og i mindfulnessbasert kognitiv terapi (MBCT). Hun har siden 2011 undervist og holdt jevnlige kurs i mindfulnessbasert stressreduksjon for mennesker med ulike vansker som langvarig stress, utbrenthet, depresjon, angst, smerteproblematikk, somatiske plager, relasjonsvansker og livskriser. Hun har også holdt kurs og fagdager med fokus på stress og stressmestring for ulike private og offentlige aktører. Renate har tatt fordypningskurs i emosjonsfokusert foreldreveiledning og skal snart i gang med spesialisering i emosjonsfokusert terapi for voksne. Renate har erfaring med behandling av mange ulike psykiske lidelser og vansker fra flere års arbeid i allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Hun har også erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier som helsestasjonspsykolog i kommunen.

Ved instituttet tilbyr Renate samtaleterapi med barn, ungdom og voksne med ulike typer problematikk, for eksempel stress og stressrelaterte plager, utmattelse/ME, smerter og psykiske vansker knyttet mot somatisk sykdom og plager, angst/fobi, depresjon, livskriser (for eksempel samlivsbrudd, ulike tap), selvbildeproblematikk og søvnvansker. Renate påtar seg gjerne kursoppdrag med fokus på stress og stressmestring, både for private, bedrifter og offentlige aktører, ungdom og voksne. Hun tar også oppdrag innenfor emosjonsfokusert familieveiledning, samt oppdrag som barnefaglig sakkyndig etter Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre.

Renate er opptatt av å møte og se hele mennesket som individ, og som en del av en større kontekst. Hun har stor tro på en integrativ tilnærming der terapien skreddersys sammen med pasienten, ut fra den enkeltes behov, ønske og problematikk.