Sigrid Skeide psykolog Oslo

Sigrid Skeide

Oslo, Psykolog, veileder og EFST-terapeut

Lang erfaring med behandling av selvfølelsesproblematikk, angst, depresjon, nedstemthet, bekymring, stress og relasjonsvansker. Jobber hovedsakelig med emosjonsfokusert terapi. Tilbyr veiledning i EFT for psykologer og annet helsepersonell, samt EFST foreldreveiledning.

Bestill time

For å tørre å utforske oss selv, trenger vi å føle oss forstått og akseptert. Vi trenger noen som lytter, som bryr seg, noen som er med oss helt inn i det vondeste. Jeg ønsker at du som kommer til meg, opplever at våre samtaler er et trygt rom - et rom hvor du blir tydeligere for deg selv. Når vi blir tydeligere for oss selv, blir også endring mulig.

Jeg har mye erfaring med selvfølelsesproblematikk, angst, depresjon og relasjonsvansker. Jeg arbeider hovedsaklig innenfor en terapiretning som heter emosjonsfokusert terapi (EFT). I emosjonsfokusert terapi jobber vi med å bedre tilgangen til egne følelser og behov, og å endre fastlåste emosjonelle mønstre. Dette innebærer å utforske reaksjoner på situasjoner vi står i her-og-nå, og å bli kjent med hvordan vi har blitt formet gjennom gode og smertefulle opplevelser tidligere i livet.

Jeg er sertifisert foreldreveileder innenfor metoden Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Foreldre som kommer til meg, skal oppleve å føle seg anerkjent som de viktigste menneskene i sitt barns liv, og de skal kjenne at de utvikler konkrete ferdigheter som hjelper dem i relasjon til barna sine.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog siden 2012.