DSC5160 3

Sigrid Thori Kroken

Oslo, Psykolog

Erfaring med behandling av relasjonelle vansker, depresjon, traumer, stress, sorg og livskriser, fra terapeutisk arbeid med voksne, unge, familier og par. Tilbyr terapi til individer og par, samt foreldreveiledning og veiledning av helsepersonell.

Bestill time
  • Går spesialistudanning i emosjonsfokusert terapi (EFT).
  • Fullført fellesprogrammet for psykologer i spesialisering gjennom Norsk Psykologforening
  • Fullført 1-årig fordypning i psykodynamisk terapi og affektbevissthet som del av utdannelsen ved UiO


Å oppsøke psykologhjelp kan kjennes vanskelig. Det er min jobb å skape et trygt og åpnende rom. Sammen vil vi utforske dine erfaringer og hvordan de påvirker deg i livet ditt, og i relasjonen med andre som er viktige for deg. Vi vil jobbe sammen mot at du skal få det godt med deg selv, og med de rundt deg.

Jeg er opptatt av tilknytning og temperament (personlighet), hvordan disse systemene utvikles parallelt og påvirker hverandre, i samspill med omgivelsene våre. I perioder av livet vil de aller fleste av oss oppleve en ubalanse, en for stor avstand mellom der du er, og der du ønsker å være. Alle mennesker har et behov for å oppleve mestring og personlig utvikling. Hos meg vil du bli møtt med varme, trygghet, engasjement og respekt. Vi vil sammen gå inn i din smerte, skape mening og finne ut av sammenhenger mellom ulike sider i deg og din historie. Dette vil danne grunnlaget for en økt forståelse av hvem du er, og skape ny mening.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (2016), og spesialiserer meg innen emosjonsfokusert terapi i regi av Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT). Tidligere har jeg fordypet meg i kurs i affektbevissthet, traumepsykologi og psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier. Jeg har erfaring med voksne, barn, ungdom og familier i kommune og spesialisthelsetjeneste, med alt fra mildere vansker til mer omfattende problematikk.

Velkommen til meg!