Steffen Grønbech

Steffen Grønbech

Bergen, Psykologspesialist

Spesialist i klinisk psykologi med særskilt kompetanse på hvordan håndtering av følelser og relasjoner er knyttet opp til psykisk helse. Lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Tilbyr individuell samtaleterapi for personer over 18 år.

Bestill time

Jeg ble ferdig utdannet psykolog i 2012 ved Universitetet i Bergen. Etter dette har jeg tatt en 5-årig spesialistutdanning i klinisk psykologi i regi av Norsk Psykologforening, 3-årig videreutdanning i psykoterapi igjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi, og en 3-årig utdanning i gruppeterapi ved Norsk Institutt for Gruppeanalyse og Gruppepsykoterapi.Jeg har jobbet 8 år i spesialisthelsetjenesten i Bergen, ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, allmennpsykiatrisk døgnpost, og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. I tillegg til dette har jeg vært psykoterapiveileder for studenter i klinisk praksis ved Universitetet i Bergen. De siste årene har jeg jobbet fullt i privat praksis. Jeg har en fleksibel og pragmatisk tilnærming, men spesialfelt er hvordan håndtering av følelser og relasjoner påvirker psykisk helse og livstilfredshet.