Steffen Julianne Leikanger Ipr Portretter Web 8776

Steffen Grønbeck

Bergen, Psykologspesialist

Jeg er offentlig godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi og tilbyr hjelp til mennesker med en rekke psykiske, følelsesmessige, og mellommenneskelige vansker.

Bestill time

Dette inkluderer følelse av nedtrykthet/depresjon, utilstrekkelighet, uro/ engstelse eller panikkfølelse, negativt selvbilde eller dårlig selvtillit/ selvfølelse, problemer ift. mat og kroppsbilde, vanskelige livsvalg, vansker i forhold til andre mennesker, samlivsproblemer, sinneproblemer, humørsvingninger, følelse av å være stresset eller utbrent, opplevd tap/ sorg, livskriser, eller ettervirkninger etter traumatiske hendelser/ livsbelastninger eller vansker i oppvekst, m.m.

Jeg har flere års erfaring fra det offentlige helsevesen i form av både poliklinikk (ikke innlagte) og sengepost for voksne, samt poliklinikk for barn og ungdom. Jeg har også fullført treårig videreutdanning i psykoterapi (EFT). Jeg har interesse for og kjennskap til ulike terapeutiske tilnærminger og metoder, men er først og fremst opptatt av å møte mennesker på en empatisk og respektfull måte hvor hjelpen tilpasses den enkeltes livssituasjon, vansker, og behov.

Jeg kan tilby timer både på dagtid og kveld.