Psykolog_IPRO_ Tommy Sotkajærvi

Tommy Sotkajærvi

Oslo, Psykologspesialist

Bred erfaring med varierte problemstillinger i kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og organisasjoner. Tilbyr individualterapi, parterapi, foreldreveiledning, familieterapi og veiledning for helsepersonell. Jobber ut fra ACT og EFT. Driver fagformidling gjennom artikler, kurs og foredrag.

Bestill time
  • Psykologspesialist i samfunns- og allmennpsykologi
  • Fullført 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert familieterapi- og foreldreveiledning (EFFT)
  • Sertifisert i Tuning in to Kids (TIK) og Circle of Cecurity (COS-P)
  • Sertifisert i Preventive Relationship Enhancement Program (PREP)


En lovnad fra meg til deg: Om du sitter fast i et strev eller en smerte du bare ikke helt klarer å finne ut av, personlig, i parforholdet, på jobben eller i familien - hos meg vil du møte en framoverlent, varm, nysgjerrig og trygg terapeut. Min tilnærming til terapi er humanistisk og eksistensielt forankret. For meg betyr det at jeg er opptatt av det fellesmenneskelige i det å streve eller ha det vondt, samt potensialet du har for å kunne skape et liv som gir mening for akkurat deg.

Jeg jobber hovedsakelig etter prinsipper fra to terapiretninger. Den ene er aksept- og verdibasert atferdsterapi, eller ACT, som er en form for kognitiv atferdsterapi. I ACT vil man hjelpe den andre til å bruke aksept- og mindfulness strategier for å kunne håndtere forskjellige ubehagelige indre opplevelser (tanker, følelser, smerter eller andre kroppslige ubehag), samtidig som man gjør konkrete grep for å bevege seg i retning av det livet man selv ønsker å leve. Den andre er emosjonsfokusert terapi (EFT), der følelsene er sentrale. Følelser signaliserer gjerne behov vi har, og er tett knyttet opp mot opplevelser vi har hatt og har i relasjoner til viktige personer i livene våre. I emosjonsfokusert terapi søker man å forstå, tåle og håndtere smertefulle eller problematiske følelsesmessige opplevelser.

I praksis innebærer dette at vi kommer til å åpne et trygt rom for det vanskelige og vonde i timene, vi kommer til å se etter konteksten det skapes i, og vi kommer sammen til å legge strategier for hvordan du kan gjøre grep for å skape de endringene du ønsker i livet ditt.

Både ACT og emosjonsfokusert terapi er transdiagnostiske. Det vil si at de beviselig ser ut til å virke på en rekke psykiske helseproblemer. Dette er også noe jeg har erfaring med både fra kommune og spesialisthelsetjeneste, der jeg har behandlet mennesker med et bredt spekter av problemstillinger og plager i flere år. Mine særinteresser er knyttet til å jobbe med mennesker som har kroppslige plager, kroniske eller uhelbredelige tilstander, livskriser, vansker i parforholdet eller i relasjon til egne barn. Jeg er også spesielt interessert i å jobbe med mennesker som er interessert i personlig utvikling – slik som fagpersoner som ønsker veiledning eller deg som har et personlig mål du ønsker strategier for å nå.

Ved siden av å jobbe som terapeut, er jeg aktiv fagformidler. Jeg har skrevet blogg for Norsk psykologforening, skrevet kronikker og bidratt som fagperson til en rekke artikler i media, samt holdt kurs og foredrag for organisasjoner, foreninger og kommuner. Jeg er også leder for klimautvalget i Norsk psykologforening, samt prosjektleder i prosjekt knyttet til samlivskurs for førstegangsforeldre ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter.