IPR 05 11 21 web 5834

Toril Johansen Sollihagen

Oslo, Psykologspesialist

Bred erfaring med behandling, med særlig kompetanse på komplekse traumer og relasjonelle vansker. Arbeider med emosjonsfokusert terapi, med en helhetlig tilnærming til det emosjonelle, kroppslige og mentale. Dette kan inkludere yogaterapi og sensorisk arbeid med nervesystemet.

Bestill time
  • Fullført 3-årig spesialisering i Emosjonsfokusert Terapi ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).
  • Psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi gjennom Institutt for Aktiv Psykoterapi.
  • Fullført 1-årig utdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST).
  • Sertifisert terapeut i Dialektisk atferdsterapi (DBT).
  • Pågående yogalærerutdanning, sertifisert av Yoga Alliance.
  • Spesialisert i kompleks traumebehandling; fordypning gjennom NKVTS, TFCBT, SMART, IRRT, EFTT, EMDR, yogaterapi og mindfulness/meditasjon. Erfaring med en rekke andre traumeterapier blant annet; SE, Sensomotorisk psykoterapi, Strukturell dissosiasjonsteori, Internal Family System, kunst & uttrykksterapi og hesteassistert terapi.


Ønsker du å forstå følelsene dine bedre, og handle i tråd med egne behov, verdier og grenser? Har du en krevende livssituasjon som tærer på energi og livskvalitet? Ønsker du å være mer tilstedeværende i ditt liv?

Kanskje kjenner du på intense følelser av sinne, tristhet, skam eller frykt. Eller opplever du tomhet, nummenhet og mangelfull kontakt med kroppen og følelsene? Har det blitt så vanskelig å kjenne på følelsene at du har begynt å flykte fra dem? Måter å håndtere det vanskelige på kan være via alkohol, overtrening, selvskading, sex eller isolasjon fra omverden. Føler du deg ensom, eller synes det er vanskelig å forholde deg til andre mennesker? Kjenner du at du strever i foreldrerollen, og ønsker å håndtere egne og barnets vanskelige følelser?

Ofte er det slik at vi kan henge fast i gamle mønstre som kan ha vært en mestring tidligere. Det er imidlertid mulig å finne nye måter å forholde seg til det som er vondt, slik at du kan få det bedre i livet ditt nå. Jeg har en holistisk tilnærming til mennesket, hvor jeg har tro på at alle mennesker har en indre iboende klokskap som viser vei til det som kan gi et godt liv, i tråd med det autentiske i oss. Noen ganger har vi sluttet å høre på den indre stemmen. Hvor jeg i terapi legger til rette for arbeid igjennom kroppen, pusten, sansene og opplevelsene, noe som ofte leder til en dypere og mer fundamental prosess. Dette kan bringe en følelse av mer helhet, styrke og ro, som kan bidra til å få det bedre med seg selv og i våre relasjoner.

Jeg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og privat praksis, hvor jeg har jobbet med klienter i alle aldre, både individuelt, familieterapi, foreldreveiledning, par, grupper og med undervisning. Jeg er opptatt av å møte mennesker med dyp anerkjennelse, varme og respekt fra et genuint sted.

Velkommen!