IPR 05 11 21 web 5834

Toril Johansen Sollihagen

Oslo, Psykologspesialist

Lang erfaring med behandling av traumer, relasjonelle vansker, sorg, ensomhet, depresjon, angst, negativt selvbilde og selvdestruktiv atferd. Arbeider med emosjonsfokusert terapi for individer, familieterapi og foreldreveiledning. Benytter også andre tilnærminger der det er ønskelig og nyttig.

Bestill time
  • Psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi gjennom Institutt for Aktiv Psykoterapi.
  • Fullført 1-årig utdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre.
  • Går 3-årig spesialisering i emosjonsfokusert terapi ved NIEFT.
  • Sertifisert terapeut i Dialektisk atferdsterapi (DBT).
  • EMDR terapeut (fullført modul 1 og 2), Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR Norge.
  • Fullført fordypning i traumebehandling gjennom NKVTS.Erfaring med en rekke traumeterapier (blant annet Sensomotorisk psykoterapi, Strukturell dissosiasjonsteori, Internal Family System, EFT for kompleks PTSD, uttrykksterapi og mindfulness).


Har du en krevende livssituasjon som tærer på energi og livskvalitet? Ønsker du å forstå følelsene dine bedre, og handle i tråd med egne behov og grenser?

Kanskje kjenner du på intense følelser av sinne, tristhet, skam eller frykt. Eller opplever du tomhet, nummenhet og at du ikke er i kontakt med følelsene? Har det blitt så vanskelig å kjenne på følelsene at du har begynt å flykte fra de? En flukt kan være via alkohol, overtrening, selvskading, sex eller isolasjon fra omverden. Har du opplevd traumer i barndommen eller manglende omsorg i oppveksten? Føler du deg alene, eller synes det er vanskelig å forholde deg til andre mennesker? Kjenner du at du strever i foreldrerollen, og ønsker å håndtere egne og barnets vanskelige følelser?

Dette og mye mer kan vi utforske videre sammen! Jeg kan hjelpe deg med å forstå mønstre og tåle egne følelser. Det er mulig å finne nye måter å forholde seg til det som er vondt, slik at du får det bedre i livet ditt. Mine hovedinteresser er innenfor tilknytning og utviklingspsykologi. Jeg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og privat praksis, hvor jeg har jobbet med klienter i alle aldre, både individuelt, familieterapi, foreldreveiledning, par, grupper og med undervisning.

Jeg vil gjøre det jeg kan for å skape gode menneskemøter og legge til rette for en indre utforskning. Jeg er empatisk, trygg, genuint interessert og en fleksibel terapeut som er opptatt av å møte deg der du/dere er, og finne passende tiltak i et gjensidig samarbeid.

Velkommen!