Ipr 26 06 18 Julianne Leikanger Highres 9188

Toril Strømsnes

Oslo, Psykologspesialist

Lang erfaring med å jobbe med par og familier. Særlig interesse for å jobbe med samlivsproblemer ut fra emosjonsfokusert terapi. Jobber med par, foreldre, familier, ungdommer og barn.

Bestill time

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo 1996 og har siden 2005 vært spesialist med fordypning i terapi med barn og unge. Dessuten er jeg sertifisert emosjonsfokusert parterapeut. Jeg har lang erfaring fra BUP og familievernkontor.

Livsvansker oppstår eller opprettholdes i møte med andre som står oss nær. De fleste vil en eller annen gang møte veggen i nære relasjoner. Følelser blir uhåndterbare, kranglinger blir vonde og smertefulle og mønstre repeteres og kan skape avstand til de som er betydningsfulle for oss. Det verste er ofte at ens egne og andres reaksjoner virker så uforståelige. Hvorfor sårer vi hverandre, dømmer og anklager hverandre og støter hverandre bort når vi egentlig ønsker det motsatte; vi ønsker jo egentlig å ha det trygt og godt sammen.

EFT (EmosjonsFokusert Terapi) er den metoden jeg erfarer gir best effekt og den har svært god lang-tidseffekt. Jeg legger til rette for at vi sammen kan utforske og forstå hvordan deres oppfatning av dere selv og nære relasjoner henger sammen med smertefulle følelser og mønster som dere vil ut av. Ofte kan sårbare grunnfølelser som tristhet, redsel og savn eller fornemmelse av utilstrekkelighet eller skam være vanskelig å kjenne på, tåle og forstå. Slike følelser viser seg i stedet ofte frem som pågående sinne, energitap og likegyldighet eller engstelse. I terapien skapes nye erfaringer og dere gis mulighet til å føle og handle annerledes. Uheldige mønstre som hemmer livsutfoldelsen vil dermed kunne brytes. Jeg ønsker å bidra til at trygghet og tillit til de som er betydningsfulle i ditt liv kan gjenreises.