Trine Lise Auklend

Trine Lise Auklend

Oslo, Psykologspesialist

Bred erfaring med behandling av psykiske helseplager som depresjon, angst, stressreaksjoner, livskriser, traumereaksjoner, lav selvfølelse og relasjonsvansker. Tilbyr individualterapi for voksne.

Bestill time
  • Psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi
  • Under videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT).
  • Under videreutdanning som sertifisert EMDR-terapeut.
  • Autorisert TF-CBT behandler og veileder.
  • Tilbyr individualterapi på kveldstid


Å være menneske kan til tider være smertefullt, forvirrende og tungt. Sinnet vårt er gåtefullt på godt og vondt, og det er ofte vanskelig å navigere i følelsene sine alene. I terapi er jeg opptatt av det menneskelige møtet, og at vi sammen finner en sti som er meningsfull og nyttig for deg som klient. Som terapeut higer jeg etter å møte deg med empatisk varme, nysgjerrighet og trygghet.

Jeg jobber hovedsakelig ut ifra et emosjonsfokusert og psykodynamisk ståsted, og er opptatt av å skape et trygt rom som utgangspunkt for utforskning og prosessering av fastlåste tanker og følelser. For tiden er jeg under videreutdanning innen EFT (Emosjonsfokusert Terapi), og traumebehandlingen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Fra før har jeg videreutdanning innen TF-CBT (Traumefokusert Kognitiv Terapi) hvor jeg er autorisert behandler og veileder. I terapi er jeg først og fremst opptatt av å finne en innfallsvinkel som gir mening for hver enkelt.

Jeg er psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi, og har bred erfaring med terapi med barn, ungdom, foreldre og voksne. Jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten siden 2014 og har bred erfaring med en rekke psykiske lidelser. Jeg møter gjerne deg som strever med angst, depresjon, traumer, livskriser, lav selvfølelse, relasjonelle vansker, sorg og eksistensielle problemstillinger. Jeg hjelper også deg som ikke helt forstår hva du føler, og trenger å nøste i dette sammen med en terapeut. Sammen prøver vi å skape en mening og forståelse av dine vansker basert på dine behov, relasjonserfaringer, og emosjonelle stil.

Velkommen.