Ipr Portrett Web Valeria Markova

Valeria Markova

Bergen, Psykolog

Jeg har bred kompetanse innen individualterapi, særlig innenfor problemstillinger som ensomhet, angst, relasjonelle utfordringer, livskriser, sorg og traumer. Jeg tilbyr individualterapi og veiledning av foreldre på kveldstid. I tillegg underviser jeg i psykologi og holder kurs.

Bestill time

Jeg tilbyr nå også terapi via sikker internett-tilkobling eller telefon

Vi mennesker er komplekse, og kan ofte kjenne på vanskeligheter vi ikke helt forstår. Det kan være at vi ikke helt skjønner hva problemet handler om, eller hvordan vi skal løse det. Som psykolog kan jeg hjelpe deg å navigere gjennom dine prosesser, noe som kan gi deg en større forståelse for deg selv, og hvordan du kan håndtere det du står i.

Jeg har bred erfaring med å jobbe med individualterapi for psykiske lidelser som angst og depresjon. Eksistensielle kriser og livsbelastninger, sorg og tap som ved alvorlig sykdom. Familiekonflikter og veiledning i forhold til foreldrerollen og barn.

Når det kommer til faglig tilnærming er jeg integrativ, det vil si at jeg kombinerer ulike anerkjente behandlingsmetoder og prinsipper som passer best til de utfordringene du eller din familie strever med akkurat nå.

Jeg har i flere år undervist ved Universitet i Bergen i emnet personlighetspsykologi, spesielt innenfor tema personlighetstesting, eksistensialisme og psykodynamiske teorier. Jeg har også videreutdanning innenfor oppmerksomhets (mindfullness) baserte intervensjoner.

I de siste årene har jeg også jobbet med et doktorgradsarbeid innen kultur- og migrasjonspsykologi og har lang og bred erfaring innen utfordringer individer og familier møter ved flytting til et nytt land eller by. Jeg har også særlig kompetanse med å arbeide med familier med blandet kulturelt bakgrunn.

Jeg tilbyr terapi på norsk, engelsk og russisk.