Jan Reidar webfil kvadrat

Jan Reidar Stiegler

Skam og emosjonelle behov som ikke blir møtt

Jan Reidar Stiegler jobber ved Institutt for psykologisk rådgivning og er fagsjef ved Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi. Han er spesialist i emosjonsfokusert terapi med lang erfaring med behandling av angst, depresjon, lav selvfølelse, selvkritikk og vanskelige fastlåste følelser. Han har doktorgrad på følelser, forsker på emosjonsfokusert terapi, og er en erfaren foredragsholder.

Jan Reidar er forfatter av boken «Emosjonsfokusert terapi – å forstå og forandre følelser», den populære selvhjelpsboken «Klok på følelser» og den populærvitenskapelige boken «De seks store følelsene». Han er også medforfatter og redaktør av nyutgivelsen «Terapeutens Håndbok i Emosjonsfokusert terapi». I tillegg har han publisert et titalls vitenskapelige artikler. Han har samboer og er far til tre barn.