Ipr Illustrasjonsbilder Highres 368

Emosjonsfokusert terapi

Institutt for Psykologisk Rådgivning er Norges ledende kompetansemiljø på emosjonsfokusert terapi (EFT). Mange av våre terapeuter har tatt eller tar videreutdanning og spesialisering i EFT, både for individualterapi, parterapi og familieterapi.

I EFT tenker man at følelser i utgangspunktet er livsviktige indre prosesser som gjennom evolusjon er utviklet for å hjelpe oss til å håndtere livets krav og utfordringer. De hjelper oss til å lytte aktivt til våre behov, enten disse er knyttet til akutt overlevelse, til å forholde oss til viktige personer i livet, eller til å å orientere oss i en komplisert sosial verden. Samtidig vet alle at følelser kan være både forvirrende og kaotiske. De kan også oppleves som fastlåste og som alt annet enn hjelpsomme. Målet med EFT er å sørge for at følelsene til den som søker hjelp blir mer forståelig og håndterlig. Gjennom et bedre forhold til egne følelser vil en kunne lindre sin indre smerte.

Ønsker du å lese mer om EFT, kan vi anbefale å lese denne nyttige og fine artikkelen: Med følelsene som kompass.

Forandring skjer på flere måter i emosjonsfokusert terapi. Det handler om å bli mer bevisst følelser, skape aksept for følelser, forstå hva de signaliserer, kunne regulere dem og lære seg å kommunisere dem på en hensiktsmessig måte. De fleste av oss bærer med seg smertefulle erfaringer, enten det er fra barndom, ungdom eller fra voksen alder. Noen ganger kan slike sår skape følelsesmessige mønstre som gjør at vi håndterer livet dårligere. Da kan det være behov for enten å lindre eller forandre slike sår. Mange med slike sår sier til seg selv at det ikke er noe hensikt å gå inn i smerten fordi fortiden uansett ikke kan forandres. Det er imidlertid mye forskning som tyder på at hvordan vi husker fortiden, og hvilke følelser som da aktiveres, absolutt er noe som kan forandres. Det finnes også forskning som tyder på at emosjonsfokusert terapi er en effektiv metode for å skape emosjonelle forandringer.

Ønsker du å gå i emosjonsfokusert terapi?

Under fanen Våre Psykologer kan du søke opp hvem som tilbyr EFT, og lese om de tilbyr metoden til individer, par og/eller familie. Vi vil også etter hvert legge ut en liste over registrerte EFT-terapeuter i Norden.