Kognitiv terapi - Psykolog i Oslo og Bergen

Kognitiv Terapi

Kognitiv Terapi er blitt en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge. Terapiformen - også kalt Kognitiv Atferdsterapi (CBT) - er en behandlingsform der våre tanker blir gitt spesiell oppmerksomhet.

Erfaring viser at våre tanker spiller en betydelig rolle i utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser. Behandlingen dreier seg derfor om problemløsning og endring i tanker og handlemåter.

Den kognitive behandlingen tar utgangspunkt i hva vi tenker, og hvorledes dette virker inn på våre følelser og handlinger. I behandlingen prøver vi å hjelpe pasientene til å reflektere over egne tanker for å få en bedre forståelse av seg selv. Kognitiv behandling er for en stor del opptatt av situasjonen og livet her og nå, men har også fokus på hvordan innlært tenkning fra tidligere virker inn i ens liv nå.

Kognitiv behandling kan nyttes til mange forskjellige psykisk plager, for eksempel panikkangst, sosial angst, tvangslidelser, depresjon, selvbildeproblematikk og spiseforstyrrelser. Kognitiv behandling kombineres ofte med andre terapiformer.