Psykodynamisk terapi Psykolog i Oslo og Bergen

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk teori baserer seg på at mye av den mentale aktiviteten hos oss skjer i det ubevisste. De ubevisste prosessene er vanskelige å få tak i, men påvirker likevel oss hele tiden og av og til kan skape problemer i livet.

Problemene vi kjenner på i dag kan være i form av symptomer (angst, depresjon, søvnforstyrrelse osv) eller relasjonelle konflikter og vanskeligheter. Det er ofte konflikter, følelser, tanker eller ønsker som er utilgjengelige for vår bevissthet som skaper vansker for oss. 

Samarbeidet med psykologen dreier seg blant annet om å å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet. I tillegg handler det om å bli bevisst hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle eller forstyrrende tanker, følelser og opplevelser. 

Ofte har de uhensiktsmessige beskyttelsesmekanismene vi bruker i dag og som hindrer oss fra å leve et godt liv, en gang vært nødvendige eller hensiktsmessige.   Hos oss bruker mange av psykologene psykodynamisk teori som en grunnleggende forståelse for terapi, men kombinerer denne måten å tenke på med andre terapeutiske teknikker, som kognitive intervensjoner, psykoedukasjon og emosjonsfokusert terapi.

Korttids Psykodynamisk terapi varer 10-40 timer. Ofte møter man en 1 gang i uken. Den psykodynamiske teorien har mye til felles med den psykoanalytiske teorien som ble utviklet av Sigmund Freud på slutten av 1800-tallet.