Emosjonsfokusert Ferdighetstrening For Foreldre Fotokreditering Gyldendal

2-dagers foreldrekurs i Emosjonsfokusert ferdighetstrening

Synes du - som alle andre - at foreldrerollen kan være strevsom? Dette praktiske kurset er for deg som ønsker å øve på hvordan du best kan møte ditt barns følelser. Kurset egner seg for foreldre med barn som strever, viser problematisk atferd eller der familien har opplevd noe vanskelig.

Informasjon om datoer og påmelding her


Vi arrangerer foreldrekurs for alle foreldre som ønsker å lære mer om å møte og hjelpe barn med vanskelige følelser. Her er noen sitater fra tidligere deltakere:

"Jeg føler at jeg har fått et verktøy til å håndtere de vanskeligste situasjonene hvor jeg tidligere følte meg helt hjelpeløs. Det eskalerer sjeldnere enn før."

"Jeg har fått en helt annen jente nå. Jeg har fått tilbake godjenta. Hun er mye mer åpen og snakker mer om livet sitt."

"Dette er definitivt den beste hjelpen vi har fått. Dette kommer til å forandre hele livet vårt."

"Kurset har ikke bare forandret forholdet mitt til gutten min, det har forandret meg. Jeg har begynt å bli kjent mer meg selv og jeg liker meg selv bedre."Emosjonsfokusert Ferdighetstrening

Å være forelder er en utfordrende oppgave! Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne. Når følelser ikke håndteres på en god måte kan familier komme inn i vanskelige mønstre og krevende livssituasjoner som tærer på energi og livskvalitet.

Barnet kan bli sint, stille, engstelig, deprimert, utagerende, skamfullt eller på ulike vis utfordre grensene foreldrene ønsker å sette. Foreldrene kan igjen bli sinte, fortvilet, bekymret for fremtiden, føle avsky overfor barnets atferd eller bli overdrevent ettergivende eller strenge. Vi kan bli dårlige utgaver av oss selv og mislike oss selv som forelder. Uansett hvilket mønster deres familie er i, kan man gjøre noe med det. Vi vet at alle foreldre vil, og vi tror alle kan.

På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Caregivers (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er:

1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?

2. Grensetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?

3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?

4. Håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer høy deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte. Institutt for Psykologisk Rådgivning har bred erfaring med EFST


Pris:

3750,- for enkeltforelder / 4750,- for et foreldrepar (Oslo)

3900,- for enkeltforelder / 4900,- for et foreldrepar (Bergen).

Prisen for enkeltforelder er satt ut fra våre kostnader ved å holde et slikt kurs. Det er kun et lite steg i pris for å ha med den andre forelderen, fordi vi ønsker og anbefaler at begge foreldrene deltar hvis de har mulighet. Vår erfaring tilsier at kurset gir klart best effekt hvis begge foreldre deltar, da det gir et felles språk og en felles tilnærming til det å møte barnets følelser.


Barn skal ikke delta eller være med på kurset.

Alle foreldre er velkommen - uansett bakgrunn og lidelsestrykk i familien!