Parterapi og ekteskapsrådgivning i Oslo og Bergen

Parterapi

Parterapi er for kjærestepar, samboere og ektefeller som trenger eller ønsker å jobbe med relasjonen seg i mellom. I parterapi arbeider dere med å forstå hverandre bedre, å klare å uttrykke behov og å kommunisere på en måte som styrker eller reparerer dere som par.

Det er vanlig å ha det vanskelig i parforholdet sitt. Det er ikke lett å leve sammen med et annet menneske, tett på og over tid. Samtidig er denne nærheten og tosomheten noe så mange av oss ønsker. Mennesket er et flokkdyr, og paret har blitt den nye flokken, er det flere som mener. I dette ligger klare utfordringer og krav til hva et parforhold skal være, og ikke minst hva det skal klare. Å være der for hverandre, å samarbeide om hjem og familie, å være kjærester, å være en god venn, å unne hverandre frihet og egentid og samtidig opprettholde nærhet over tid, er en krevende oppgave.

Mange opplever kriser når den første forelskelsen har lagt seg, når barn kommer til, når familier skal knyttes sammen, eller når svik og tillitsbrudd river paret fra hverandre. Mange par opplever en avstand de ikke kommer forbi når stillheten eller de høylytte kranglene stenger for det som en gang var nærhet og en trygg relasjon.

Parterapi er en terapiform med mål om å styrke relasjonen mellom dere to som er et par. I parterapi vil dere jobbe mot å få oversikt over og bli mer bevisst hvilke negative konfliktmønstre dere er kommet inn i, og få hjelp til å forstå og uttrykke følelser og behov. Ved utroskap eller andre svik får paret hjelp med å reparere relasjonen, og jobbe med å påta seg skyld, og å arbeide med tilgivelse og forsoning.

Det er ulike grunner for å oppsøke parterapi og ekteskapsrådgivning. Noen par ønsker rådgivning i forhold til spesifikke problemstillinger. Andre ønsker veiledning og en god prosess på avslutningen av et forhold. Mange par opplever at de får til mye sammen, men ønsker å jobbe med å få det enda bedre. Det er også mulig å gå i parterapi for å forebygge fremtidige kriser ved å få hjelp til å forstå hverandre, komme nærmere hverandre og til å løse konflikter på konstruktive måter.

Flere av våre psykologer har videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi og familieveiledning, og har bred erfaring på området.