Parterapi og ekteskapsrådgivning i Oslo og Bergen

Parterapi

Parterapi og ekteskapsrådgivning er for kjærestepar, samboere og ektefeller som ønsker å jobbe med relasjonen, det å forstå hverandre, klare å uttrykke behov og kommunisere med hverandre på en god måte.

Mange sliter med å ha det bra i et parforhold. Det er ikke alltid like lett å leve sammen med ett annet menneske, nært på og over tid. Vi kommer fra forskjellige familier, har ulike erfaringer, behovene er forskjellige og uttrykkes ofte på forskjellige måter og mange par har ulike oppfatninger om viktige tema som oppdragelse av barn, verdispørsmål og seksualitet. Mange par opplever kriser når den første forelskelsen har lagt seg og den krevende hverdagen begynner. Noen par opplever vansker når de får barn, hvis den ene blir syk eller ved utroskap.

Parterapi/ekteskapsrådgivning vil hjelpe paret til å bli mer bevisst på egne og den andres behov, hvordan disse uttrykkes og møtes og hvilke negative kommunikasjonssirkler paret er kommet inn i. Ved utroskap eller andre svik får paret hjelp med å reparere relasjonen, og jobbe med å påta seg skyld, tilgivelse og forsoning.

Noen ganger ønsker kun den ene parten å gå i parterapi. Erfaringsmessig kan det være en god investering for den part som ønsker parterapi, å selv begynne i individualterapi. Individualterapi vil også påvirke par-relasjonen. Noen ganger er det også behov for at den ene eller begge partene går i individualterapi samtidig som de går i parterapi, dette er særlig aktuelt om den ene eller begge har psykiske vansker eller har opplevd et traume. Disse tingene drøftes med psykologen underveis.

Flere av våre psykologer har gjennomgått videreutdanning innenfor familieterapi og emosjonsfokusert parterapi, og har bred erfaring på området.