Hva er terapi? Psykolog i Oslo og Bergen

Hva er terapi?

Terapi er en effektiv behandlingsform for en rekke psykiske utfordringer, som depresjon, angst, lav selvfølelse, relasjonsproblemer og livskriser. Noen går også i terapi fordi de opplever det som meningsfylt og nyttig for å bli bedre kjent med seg selv.

Terapi er en behandlingsform som kan hjelpe for en rekke psykiske utfordringer. Det finnes flere ulike terapeutiske tradisjoner, som psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi. Felles for alle tradisjonene er målet om at klienten skal få hjelp til å forstå seg selv bedre og leve et mer tilfredsstillende liv.

Den vanligste formen for terapi er samtaleterapi, hvor klienten og terapeuten snakker sammen for å utforske problemene klienten kommer med. Det som skiller den terapeutiske samtalen fra andre samtaler, er blant annet at den skjer i et fortrolig rom hvor terapeuten har taushetsplikt for det som blir sagt. Terapeuten er upartisk og ikke-dømmende. I tillegg har terapeuten mye kunnskap om hvordan mennesker fungerer og en stor verktøykasse av øvelser og teknikker som kan være nyttige.

Grunnlaget for all terapi er et godt samarbeid mellom klient og terapeut. Det er viktig at du opplever at du blir forstått, respektert og ivaretatt. I tillegg er det viktig at du føler deg respektert for det du opplever som riktig for deg. Vi sier gjerne at terapeuten er ekspert på å skape gode endringsprosesser, og at klienten er ekspert på seg selv. Det betyr at det er klienten selv som sitter på fasiten til hva de trenger for å få det bedre. Terapeutens jobb er å legge trygge rammer for prosessen og å hjelpe klienten videre der de står fast.

Ingen terapiforløp er like. Noen har behov for å gå lenge i terapi, andre trenger bare noen få timer. Noen ønsker å komme ofte til samtaler, andre vil ha noen ukers mellomrom. For noen blir temaer fra oppvekst og barndom helt sentrale å jobbe med, for andre er det viktigst å få hjelp til noe de står i her-og-nå. Psykologen hjelper deg til å finne ut hva som er mest nyttig for deg, og er lydhør overfor dine ønsker.

Ved Institutt for Psykologisk Rådgivning tilbyr vi utredning, behandling, terapi og rådgivning. Våre erfarne psykologer tilbyr både individualterapi, parterapi og familieterapi, med et hovedfokus på emosjonsfokusert terapi.Det finnes mange ulike terapeutiske metoder og teknikker. Det viktigste er at du finner en psykolog som du opplever som tillitsvekkende, kompetent og trygg.

Typiske temaer i terapi er:

 • Angst og depresjon
 • Overgrep og traumer
 • Kroppsbilde og spiseforstyrrelser
 • Selvfølelse
 • Problemer i nære relasjoner
 • Parproblemer, konflikt i familien
 • Usikkerhet i foreldrerollen
 • Livskriser
 • Stress

Ofte stilte spørsmål om behandling og psykologer

 • Hvor mange timer er det vanlig å gå?

  Som regel er det nødvendig med minimum 10 behandlingstimer. De fleste går mellom 10 og 20 timer. Enkelte har behov for lengre forløp på 20 til 40 timer. Lengden på behandling avklares i samarbeid med psykolog.

 • Hvor ofte er det vanlig å gå i terapi?

  Det vanligste er å gå en dag i uken i begynnelsen, og så gjerne hver 14. dag etter hvert. Noen har månedlig oppfølging etter den første behandlingsperioden.

 • Kan jeg bytte psykolog om ikke kjemien føles rett?

  Ja, det kan du selvsagt. Dersom du syntes kjemien med psykologen er dårlig er det best om du tar det opp med psykologen din. Hvis du vurderer det som best å bytte behandler, så får du hjelp til det. Syntes du det er vanskelig å ta dette opp med psykologen, kan du kontakte administrasjonen, og få hjelp.

Ofte stilte spørsmål om bestilling og pris

 • Hva er prisene i Bergen?

  Individualterapi:

  45 min : 1790,-

  75 min : 2980,-

  90 min : 3580,-

  Individualterapi kveld (etter kl 16):

  45 min : 1890,-

  75 min : 2940,-

  90 min : 3780,-

  Parterapi:

  45 min : 1900,-

  75 min : 3160,-

  90 min : 3800,-


  Parterapi kveld (etter kl 16):

  45 min : 2030,-

  75 min : 3380,-

  90 min : 4060,-


  Familieterapi:

  45 min : 1850,-

  75 min : 3080,-

  90 min : 3700,-

  Familieterapi kveld (etter kl 16):

  45 min : 1920,-

  75 min : 3200,-

  90 min : 3840,-


  Veiledning:

  • 45 min : 1600,-


  Gruppeveiledning:

  • 45 min : 750,- pr. pers (min. 3 pers i hver gruppe)

  • Vår betalingsløsning er via MediPay. Fakturagebyr: 75,-
  • NB: Timer som skal avbestilles eller endres, må være registrert hos oss innen kl 12.00, 2 virkedager før oppsatt tidspunkt. Registrering over telefon eller e-post. Timeavtaler mandag må avbestilles torsdag før kl 12. Dersom time blir avbestilt/endret etter dette vil avtalen bli fakturert i sin helhet, uavhengig av årsak.


 • Må jeg ha henvisning fra fastlege?

  Ingen av psykologene hos oss har refusjonsrett, det betyr at du ikke trenger henvisning og at ventetiden er kort, men du må betale hele løpet selv.

 • Hva er prisene i Oslo?

  Individualterapi:

  45 min : 1650,-

  75 min : 2740,-

  90 min : 3270,-

  Individualterapi kveld (etter kl 16) og helligdager:

  45 min : 1770,-

  75 min : 2860,-

  90 min : 3390,-

  Parterapi:

  45 min : 2390,-

  75 min : 2970,-

  90 min : 3590,-

  Parterapi kveld (etter kl 16) og helligdager:

  45 min : 2510,-

  75 min : 3090,-

  90 min : 3710,-

  Forsikrings- og bedriftskunder:

  45 min : 1720,-

  Foreldreveiledning og familieterapi:

  45 min : 2390,-

  75 min : 2970,-

  90 min : 3590,-

  Foreldreveiledning og familieterapi kveld (etter kl 16) og helligdager:

  45 min : 2510,-

  75 min : 3090,-

  90 min : 3710,-

  Veiledning:

  45 min : 1650,-

  Gruppeveiledning:

  45 min : 720,- pr. pers (min. 3 pers i hver gruppe)


 • Dekker helseforsikringen min psykologtimer?

  Noen har helseforsikring som dekker et visst antall psykologtimer i året.