Efst Forside Med Fyll 2 Vanja

Foreldreveiledning

Synes du - som alle andre - at foreldrerollen kan være strevsom? Vi tilbyr foreldreveiledning i form av kurs, grupper og individuell oppfølging til en eller to foreldre.

Foreldreveiledning er et tilbud for deg som ønsker å øve på hvordan du best kan møte ditt barns følelser. Foreldreveiledning egner seg for foreldre med barn som strever, viser problematisk atferd eller der familien har opplevd noe vanskelig.

Å være forelder er en utfordrende oppgave! Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne. Når følelser ikke håndteres på en god måte kan familier komme inn i vanskelige mønstre og krevende livssituasjoner som tærer på energi og livskvalitet.

Barnet kan bli sint, stille, engstelig, deprimert, utagerende, skamfullt eller på ulike vis utfordre grensene foreldrene ønsker å sette. Foreldrene kan igjen bli sinte, fortvilet, bekymret for fremtiden, føle avsky overfor barnets atferd eller bli overdrevent ettergivende eller strenge. Vi kan bli dårlige utgaver av oss selv og mislike oss selv som forelder. Uansett hvilket mønster deres familie er i, kan man gjøre noe med det. Vi vet at alle foreldre vil, og vi tror alle kan.

Gjennom foreldreveiledning vil du få redskap som kan hjelpe deg og din familie til å håndtere følelser litt bedre - både gode og vonde!