Illustrasjonsbilderbarn Highres 6486

Adopsjonsrapport

IPR har flere psykologer som har erfaring med å tilby adopsjonsrapporter.

Ulike land har ulike krav til søkere og til innholdet i adopsjonsrapporten, dere får informasjon om dette fra adopsjonsorganisasjonen dere har valgt. Enkelte land krever rapport fra en psykolog. Vi tilbyr f.eks. personlige intervju av søkere, personlighetstest, å gjennomgå sosialrapport fra BUFETAT, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon om søkere. Vi skriver en samlet psykolograpport som dere legger ved søknaden.

Pris: kr 13 390,- / 13 800,- ( fra 01.01.22 )

Betaling kan deles i 2: Halve beløpet ved oppstart kr 6 695,- og resten ved fullført oppdrag kr 6 695,- / 6900,- ( fra 01.01.22 )

 Cecilie Honningsvåg Vallestad - Psykolog Bergen
Psykolog Cecilie Honningsvåg ved IPR Bergen