Illustrasjonsbilderbarn Highres 6486

Adopsjonsrapport

Ulike land har ulike krav til søkere og til innholdet i adopsjonsrapporten, og dere får informasjon om dette fra adopsjonsorganisasjonen dere har valgt. Enkelte land krever også rapport fra en psykolog. Vi tilbyr slik psykolograpport, til bruk i adopsjonsprosessen.

Et typisk forløp vil da være at dere/adopsjonssøker sender psykologen sosialrapporten fra BUFETAT slik at psykologen kan gjennomgå denne før første møtet med dere, og så setter vi f.eks. opp to møter med 90 min varighet/dobbelttime.

Noen ganger er det nødvendig med flere møter og mer tid, enten individuelt eller med begge søkere. Det kommer an på hvor godt forberedt man er og hvordan man reflekterer og klarer å uttale seg i forhold til de tema vi skal gå gjennom.

I møtene foretar psykologen personlige intervju av dere, og vi går gjennom tema som adopsjonsbyrået trenger å vite noe om for å behandle søknaden deres, samt gjennomgår annen relevant dokumentasjon og bakgrunnsinformasjon om søkere.

Noen land foretrekker at personlighets-tester er utført og kan legges ved søknaden. Dette kan vi hjelpe med, og hvis det er ønskelig kan psykologen eventuelt gjennomføre personlighetstest, administrere og tolke resultatet, og skrive en egen del i psykolograpporten om dette.

Basert på innhentet informasjon skriver psykologen en samlet psykolograpport, som dere legger ved adopsjonssøknaden.

Anslagsvis bruker psykologen 3-4 t forberedelsetid før første møte (lese Bufetat-rapport og annen forberedelse), så tiden det tar å ha to til fire møter med søkerne (4 eller flere timer), og 4-8 t til rapportskriving samt minst en gjennomgang der søkere leser rapporten for å utelukke eventuelle feil, og å ferdigstille rapporten med korrekt stempling.

Vi har satt opp en fastpris for rapporten, siden det kan være betryggende å vite på forhånd hvor mye det kommer til å koste.

Pris: kr 13 800,- / 14 150 ,- (Pris: kr 19 690,- fra 01.01.24).

Betaling kan deles i 2: Halve beløpet ved oppstart og resten ved fullført oppdrag.

Man kan også velge å betale timepris underveis, da er taksten 1790 pr 45 min.

(f.eks. hvis det tar 11 x 45 min =19690, og 16 x 45 =28640).

Personlighetstest gjennomføres etter avtale og det utgjør tillegg i prisen. Det vi gjør vanligvis er å kjøpe digital testing fra et eksternt firma, dere gjennomfører testen på egen pc og psykologen tolker testresultatene og skriver tilleggsrapport. Psykologen har testkompetanse og sertifisering slik at dette gjøres korrekt. Prisen for test er om lag 2200-3000 kr pr test pr person.

 Cecilie Honningsvåg Vallestad - Psykolog Bergen
Psykolog Cecilie Honningsvåg Vallestad ved IPR Bergen