Individualterapi Psykolog i Oslo og Bergen

Individualterapi

Individualterapi er den vanligste formen for samtaleterapi. Her arbeider klienten og psykologen sammen, med fokus på hele mennesket: Kropp, tanker og følelser. Hos oss er psykologene aktive og tilstedeværende, ikke bare passivt lyttende til det du har å fortelle.

Terapi gir en god mulighet til å finne ut av hvordan man bedre kan lytte til egne følelser og behov, og ta disse på alvor. Da er det lettere å ta gode valg for seg selv og å håndtere livets utfordringer, som f.eks. stress, angst, uro, depresjon, sorg, traumer, alvorlig sykdom.

Varigheten av terapi varierer fra et par timer, til å strekke seg over lengre perioder. Dette er noe du bestemmer sammen med psykologen. For å oppsøke oss trenger du ikke en henvisning fra lege. Vi har ikke refusjonsordning/driftstilskudd. Vi samarbeider gjerne med andre instanser om det er ønskelig.


Individualterapi for barn og ungdom

Vi tilbyr også individualterapi for barn og ungdom. Vi ønsker at foreldre er med innledningsvis og av og til, avhengig av barnets alder, også underveis i behandlingen. Vi bruker god tid til å bli kjent med barnet, eller ungdommen, slik at de blir trygge på psykologen. Det finnes mange ulike grunner til at barn og ungdom har behov for terapi eller å prate.

Noen av de vanligste årsakene er: usikkerhet/vanskeligheter på skolen, opplevelse av stress og prestasjonsangst, sosial angst, depresjon, atferdsvansker, tanker og erfaringer rundt det at kroppen endrer seg, seksualitet, skilsmisse, ensomhet, opplevelse av overgrep/incest, oppvekst i familier med alkohol- og/eller voldsproblematikk, enkoprese eller enurese med mer.